Chwilio Deddfwriaeth

Deddf Rheoleiddio Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig (Cymru) 2018

Status:

This is the original version (as it was originally enacted).

(a gyflwynir gan adran 16)

ATODLEN 1CYFYNGIAD AR AELODAETH AWDURDODAU LLEOL O FWRDD A HAWLIAU

Yn Rhan 1 o Ddeddf 1996, ar ôl Pennod 1 mewnosoder—

Chapter 1ABOARD MEMBERSHIP AND VOTING RIGHTS

General

7AMeaning of key terms used in this Chapter

(1)References in this Chapter to the board of a registered social landlord are—

(a)in the case of a registered social landlord that is a company (including a company that is a registered charity), references to the company’s board of directors;

(b)in the case of a registered social landlord that is a registered charity (but is not a company), references to the charity’s board of trustees;

(c)in the case of a registered social landlord that is a registered society, references to the society’s committee.

(2)References in this Chapter to board members, in relation to a registered social landlord, are to members of the registered social landlord’s board.

(3)References in this Chapter to local authority appointees, in relation to the board of a registered social landlord, are to persons appointed to the board, or nominated for appointment to the board, by a local authority.

Limit on local authority appointees to board

7BLimit on local authority appointments to board

(1)No appointment within subsection (2) may be made to the board of a registered social landlord on or after the day on which this section comes into force.

(2)An appointment is within this subsection if its effect, but for this section, would be that more than 24 per cent of the board members of the registered social landlord would be local authority appointees.

(3)To the extent that any provision in the constitution or rules of a registered social landlord would, but for this subsection, conflict with subsection (1) or (2), that provision is to be treated as having no effect.

7CRemoval of local authority appointees to comply with 24 per cent limit

(1)This section applies in respect of a registered social landlord if, on the commencement date, more than 24 per cent of the board members of the registered social landlord are local authority appointees.

(2)The registered social landlord must remove local authority appointees from the board to the extent it is necessary to do so to comply with the 24 per cent limit.

(3)The registered social landlord must comply with the duty in subsection (2) before the expiry of the 4 month period but, subject to subsection (5), the landlord may not remove an appointee until after the 2 month period expires.

(4)A local authority may, before the expiry of the 2 month period, give notice to the registered social landlord specifying local authority appointees appointed or nominated by that authority who are to be removed from the board in order to comply with the 24 per cent limit.

(5)Where notice has been given in accordance with subsection (4) the registered social landlord, in complying with subsection (2), must remove the specified local authority appointees from the board (and may do so before the expiry of the 2 month period).

(6)Where notice has not been given in accordance with subsection (4) the registered social landlord, in complying with subsection (2), must select the local authority appointees who are to be removed from the board.

(7)In this section—

 • “commencement date” means the day on which this section comes into force;

 • “2 month period” means the period of 2 months beginning with the commencement date;

 • “4 month period” means the period of 4 months beginning with the commencement date;

references to complying with the 24 per cent limit, in relation to the board of a registered social landlord, are to ensuring that no more than 24 per cent of the members of the board of the registered social landlord are local authority appointees.

7DProcedure for selection by registered social landlord of local authority appointees for removal

(1)The selection under section 7C(6) of a local authority appointee for removal from the board of a registered social landlord is to be effected by a majority vote of the votes cast by board members who are not local authority appointees.

(2)To the extent that any provision in the constitution or rules of the landlord would, but for this subsection, conflict with subsection (1), that provision is to be treated as having no effect for the purposes of section 7C.

Quorum and voting rights of board members

7EBoard quorum: no requirement for local authority appointee

(1)To the extent that any provision of the constitution or rules of a registered social landlord is within subsection (2), it is to be treated as having no effect.

(2)Provision is within this subsection if, but for this section, it would require the presence of one or more local authority appointees in order for a meeting of the board of the registered social landlord to be quorate.

7FBoard resolutions: 75 per cent threshold

(1)To the extent that any provision in the constitution or rules of a registered social landlord is within subsection (2), subsection (3) applies in respect of that provision.

(2)Provision is within this section if, but for this section, it would permit a resolution of the board of the registered social landlord to be passed only if more than 75 per cent of the votes cast by the board are in favour of the resolution.

(3)The provision is to be treated as requiring only 75 per cent of the votes cast by the board to be in favour of the resolution.

Consent to constitutional change

7GConstitutional changes: no requirement for local authority consent and no power of veto

(1)To the extent that any provision of the constitution or rules of a registered social landlord is within subsection (2), it is to be treated as having no effect.

(2)Provision is within this subsection if, but for this section, it would—

(a)require the consent of a local authority, or of a local authority appointee, to a change to the constitution or rules of the registered social landlord, or

(b)confer on a local authority, or a local authority appointee, power to veto a change within paragraph (a).

Voting rights of members of registered social landlord

7HVoting rights of local authorities

(1)This section applies if a local authority is a member of a registered social landlord.

(2)To the extent that any provision in the constitution or rules of the registered social landlord would confer on the local authority the right, as a member of the registered social landlord, to vote on resolutions of the registered social landlord, that provision is to be treated as having no effect.

7IProvision in agreements that is to be treated as having no effect

To the extent that any provision in an agreement between a registered social landlord and another person would, if it were included in the constitution or rules of the registered social landlord, be treated as having no effect by virtue of this Chapter, that provision of the agreement is to be treated as having no effect.

Wholly controlled subsidiaries: power to disapply this Chapter

7JPower to disapply provisions of this Chapter

(1)The Welsh Ministers may by order provide that provisions of this Chapter specified in the order are not to apply to registered social landlords that are wholly controlled local authority subsidiaries.

(2)A registered social landlord is a wholly controlled local authority subsidiary if—

(a)it is a company or registered society;

(b)all of its members are within subsection (3), and

(c)one or more of the conditions in subsection (4) (in the case of a company) or in subsection (5) (in the case of a registered society) is met.

(3)A person is within this subsection if the person is—

(a)a local authority;

(b)a company or registered society that is a subsidiary of a local authority (see subsection (6));

(c)a person acting on behalf of a person within paragraph (a) or (b).

(4)The conditions are—

(a)a local authority has power to appoint or remove all or a majority of the board of directors;

(b)a local authority holds more than half in nominal value of the company’s equity share capital;

(c)the company is a subsidiary, within the meaning of the Companies Act 2006 or Part 7 of the Co-operative and Community Benefit Societies Act 2014, of a company or a registered society that is a subsidiary of a local authority by virtue of meeting the condition in paragraph (a) or (b) or in subsection (5)(a).

(5)The conditions are—

(a)a local authority has power to appoint or remove all or a majority of the members of the committee of management of the society;

(b)the society is a subsidiary, within the meaning of the Companies Act 2006 or Part 7 of the Co-operative and Community Benefit Societies Act 2014, of a company or a registered society that is a subsidiary of a local authority by virtue of meeting the condition in paragraph (a) or in subsection (4)(a) or (b).

(6)For the purposes of subsection (3)(b), a company or registered society is a subsidiary of a local authority if one or more of the conditions in subsection (4) (in the case of a company) or subsection (5) (in the case of a registered society) is met.

(7)The Welsh Ministers may by order make provision for a registered social landlord of a description specified in the order to be treated as being a wholly controlled local authority subsidiary for the purposes of this section and any order made under it.

(8)An order under this section is to be made by statutory instrument subject to annulment in pursuance of a resolution of the National Assembly for Wales.

(a gyflwynir gan adran 17)

ATODLEN 2MÂN DDIWYGIADAU A DIWYGIADAU CANLYNIADOL

Deddf Diwygio Cyfraith Lesddaliad, Tai a Datblygu Trefol 1993 (Leasehold Reform, Housing and Urban Development Act 1993 (c. 28))

1Ym mharagraff 1(2) o Atodlen 10 i Ddeddf Diwygio Cyfraith Lesddaliad, Tai a Datblygu Trefol 1993 (caffael buddiannau gan awdurdodau lleol)—

(a)ym mharagraff (ba), yn lle “sections 9 and” rhodder “section”;

(b)ym mharagraff (c), hepgorer “and section 81 of that Act (certain subsequent disposals); and”.

Deddf Tai 1996 (Housing Act 1996 (c. 52))

2Mae Deddf 1996 wedi ei diwygio fel a ganlyn.

3Yn adran 8 (pŵer landlord cymdeithasol cofrestredig i waredu tir), yn is-adran (3), yn lle “(control by Welsh Ministers of land transactions)” rhodder “(notification to Welsh Ministers of disposal of land)”.

4Yn y croesbennawd mewn llythrennau italig cyn adran 9, yn lle “Control by Welsh Ministers of” rhodder “Requirements relating to”.

5Hepgorer adran 10 (gwarediadau nad yw’n ofynnol cael cydsyniad ar eu cyfer).

6Yn adran 11 (cyfamod i ad-dalu disgownt wrth waredu), yn is-adran (1)—

(a)hepgorer “, in accordance with a consent given by the Welsh Ministers under section 9,”;

(b)hepgorer “and the consent does not provide otherwise,”.

7Yn adran 12A (hawl i landlord cymdeithasol cofrestredig gael cynnig cyntaf), yn is-adran (1)—

(a)hepgorer “, in accordance with a consent given by the Welsh Ministers under section 9, “;

(b)hepgorer “and the consent does not provide otherwise,”.

8Yn adran 13 (cyfyngiad ar waredu tai mewn Parciau Cenedlaethol etc.), yn is-adran (1), hepgorer “, in accordance with a consent given by the Welsh Ministers under section 9,”.

9Yn adran 16 (hawl tenant i gaffael annedd), yn is-adran (2)(b), yn lle “(see section 25)” rhodder “maintained under this Act prior to the coming into force of section 15 of the Regulation of Registered Social Landlords (Wales) Act 2018”.

10Yn adran 36 (canllawiau ynghylch rheoli tai yn Lloegr), hepgorer is-adran (7).

11Yn adran 42 (moratoriwm ar waredu tir), yn lle is-adran (3) rhodder—

(3)Consent is not required under this section for—

(a)a letting of land under an assured tenancy or an assured agricultural occupancy, or what would be an assured tenancy or an assured agricultural occupancy but for any of paragraphs 4 to 8, or paragraph 12(1)(h), or any of paragraphs 12ZA to 12B, of Schedule 1 to the Housing Act 1988;

(b)a letting of land under a secure tenancy or what would be a secure tenancy but for any of paragraphs 2 to 12 of Schedule 1 to the Housing Act 1985;

(c)a disposal under Part 5 of the Housing Act 1985 (the right to buy) or under the right conferred by section 16 (the right to acquire).

12Yn adran 52 (darpariaethau cyffredinol ynghylch gorchmynion), yn is-adran (1), ar ôl “section 2” mewnosoder “7J,”.

13Yn adran 63, yn y man priodol, mewnosoder ““notify” means notify in writing;”.

14Yn Atodlen 1 (landlordiaid cymdeithasol cofrestredig, rheoleiddio), ym mharagraff 25, yn is-baragraff (1)(a), hepgorer “for misconduct or mismanagement”.

15Yn Atodlen 1, ym mharagraff 28—

(a)yn is-baragraff (4)(b), hepgorer “in connection with misconduct or mismanagement”;

(b)yn is-baragraff (4)(c), hepgorer “in connection with misconduct or mismanagement”.

Yn ôl i’r brig

Options/Help

Print Options

Close

Mae deddfwriaeth ar gael mewn fersiynau gwahanol:

Y Diweddaraf sydd Ar Gael (diwygiedig):Y fersiwn ddiweddaraf sydd ar gael o’r ddeddfwriaeth yn cynnwys newidiadau a wnaed gan ddeddfwriaeth ddilynol ac wedi eu gweithredu gan ein tîm golygyddol. Gellir gweld y newidiadau nad ydym wedi eu gweithredu i’r testun eto yn yr ardal ‘Newidiadau i Ddeddfwriaeth’. Dim ond yn Saesneg y mae’r fersiwn ddiwygiedig ar gael ar hyn o bryd.

Gwreiddiol (Fel y’i Deddfwyd neu y’i Gwnaed) - Saesneg:Mae'r wreiddiol Saesneg fersiwn y ddeddfwriaeth fel ag yr oedd pan gafodd ei deddfu neu eu gwneud. Ni wnaed unrhyw newidiadau i’r testun.

Gwreiddiol (Fel y’i Deddfwyd neu y’i Gwnaed)-Cymraeg:Y fersiwn Gymraeg wreiddiol o’r ddeddfwriaeth fel yr oedd yn sefyll pan gafodd ei deddfu neu ei gwneud. Ni wnaed unrhyw newidiadau i’r testun.

Close

See additional information alongside the content

Show Explanatory Notes for Sections: Displays relevant parts of the explanatory notes interweaved within the legislation content.

Close

Dewisiadau Agor

Dewisiadau gwahanol i agor deddfwriaeth er mwyn gweld rhagor o gynnwys ar y sgrin ar yr un pryd

Close

Nodiadau Esboniadol

Text created by the Welsh Government department responsible for the subject matter of the Act to explain what the Act sets out to achieve and to make the Act accessible to readers who are not legally qualified. Explanatory Notes accompany all Acts of the National Assembly for Wales.

Close

Rhagor o Adnoddau

Access essential accompanying documents and information for this legislation item from this tab. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • y PDF print gwreiddiol y fel deddfwyd fersiwn a ddefnyddiwyd am y copi print
 • rhestr o newidiadau a wnaed gan a/neu yn effeithio ar yr eitem hon o ddeddfwriaeth
 • manylion rhoi grym a newid cyffredinol
 • pob fformat o’r holl ddogfennau cysylltiedig
 • slipiau cywiro
 • dolenni i ddeddfwriaeth gysylltiedig ac adnoddau gwybodaeth eraill
Close

Rhagor o Adnoddau

Defnyddiwch y ddewislen hon i agor dogfennau hanfodol sy’n cyd-fynd â’r ddeddfwriaeth a gwybodaeth am yr eitem hon o ddeddfwriaeth. Gan ddibynnu ar yr eitem o ddeddfwriaeth sy’n cael ei gweld gall hyn gynnwys:

 • y PDF print gwreiddiol y fel deddfwyd fersiwn a ddefnyddiwyd am y copi print
 • slipiau cywiro

liciwch ‘Gweld Mwy’ neu ddewis ‘Rhagor o Adnoddau’ am wybodaeth ychwanegol gan gynnwys

 • rhestr o newidiadau a wnaed gan a/neu yn effeithio ar yr eitem hon o ddeddfwriaeth
 • manylion rhoi grym a newid cyffredinol
 • pob fformat o’r holl ddogfennau cysylltiedig
 • dolenni i ddeddfwriaeth gysylltiedig ac adnoddau gwybodaeth eraill