Chwilio Deddfwriaeth

Nodiadau Esboniadol i Deddf Rheoleiddio Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig (Cymru) 2018

 • Nodiadau Esboniadol Tabl o’r Cynnwys

Please note:

All reference to 'Parts' and 'sections' are from the Nodiadau Esboniadol i Deddf Rheoleiddio Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig (Cymru) 2018. For more information about understanding Explanatory NotesRhagor o Adnoddau.

 1. Rhagarweiniad

 2. Crynodeb a’R Cefndir

 3. Sylwebaeth Ar Yr Adrannau

  1. Trosolwg

   1. Adran 1 – Trosolwg o’r Ddeddf hon

  2. Dehongli

   1. Adran 2 – Ystyr “Deddf 1996”

  3. Landlord cymdeithasol cofrestredig yn hysbysu am newidiadau cyfansoddiadol, etc.

   1. Adran 3 - Newid rheolau neu erthyglau

    1. Paragraff 9 o Atodlen 1

    2. Paragraff 11 o Atodlen 1

   2. Adran 4 – Cyfuno a newidiadau strwythurol eraill

    1. Paragraff 12 o Atodlen 1

    2. Paragraff 13 o Atodlen 1

    3. Paragraff 14 o Atodlen 1

   3. Adran 5 – Cyfarwyddydau ynghylch hysbysiadau sydd i’w rhoi i Weinidogion Cymru

  4. Pwerau sy’n arferadwy mewn cysylltiad â swyddogion a rheolaeth landlord cymdeithasol cofrestredig

   1. Trosolwg

   2. Adran 6 – Diswyddo neu benodi swyddog landlord cymdeithasol cofrestredig

    1. Paragraff 4 o Atodlen 1

    2. Paragraffau 6 i 8 o Atodlen 1

   3. Adran 7 – Tendro neu drosglwyddo swyddogaethau rheoli landlord cymdeithasol cofrestredig

    1. Paragraff 15B o Atodlen 1

    2. Paragraff 15D o Atodlen 1

   4. Adran 8 - Penodi rheolwr ar landlord cymdeithasol cofrestredig

   5. Adran 9 – Cyfuno y mae Gweinidogion Cymru yn rhoi effaith iddo

  5. Pwerau sy’n arferadwy mewn cysylltiad ag ymchwiliadau etc.

   1. Adran 10 - Ymchwiliadau ac adroddiadau

    1. Trosolwg

    2. Paragraff 20 o Atodlen 1

    3. Paragraff 23 o Atodlen 1

    4. Paragraff 24 o Atodlen 1

    5. Paragraff 27 o Atodlen 1

  6. Hysbysiadau Gorfodi a Chosbau

   1. Adran 11 - Hysbysiadau gorfodi

   2. Adran 12 – Gofyniad i dalu cosb

  7. Gwarediadau tir

   1. Trosolwg

   2. Adran 13 - Gwaredu tir: cydsyniad

    1. Adran 171D> o Ddeddf Tai 1985

    2. Adran 81 o Ddeddf Tai 1988

    3. Adran 133 o Ddeddf Tai 1988

   3. Adran 14 – Gwaredu tir: hysbysu

   4. Adran 15 – Cronfa enillion o warediadau

  8. Aelodaeth o fwrdd a hawliau pleidleisio

   1. Adran 16 – Cyfyngiad ar aelodaeth awdurdodau lleol o fwrdd a hawliau pleidleisio

   2. Adran 17 - Mân ddiwygiadau a diwygiadau canlyniadol

   3. Adran 18 – Pŵer i wneud diwygiadau canlyniadol pellach etc.

   4. Adran 19 - Dod i rym

   5. Adran 20 – Enw byr

  9. Atodlen 1

  10. Atodlen 2

   1. Deddf Diwygio Cyfraith Lesddaliad, Tai a Datblygu Trefol 1993 (p. 28)

   2. Deddf Tai 1996 (p. 52)

 4. Cofnod Y Trafodion Yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru

 • Nodiadau Esboniadol Tabl o’r Cynnwys

Yn ôl i’r brig

Options/Help

Print Options

Close

Nodiadau Esboniadol

Text created by the Welsh Government department responsible for the subject matter of the Act to explain what the Act sets out to achieve and to make the Act accessible to readers who are not legally qualified. Explanatory Notes accompany all Acts of the National Assembly for Wales.

Close

Rhagor o Adnoddau

Access essential accompanying documents and information for this legislation item from this tab. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • y PDF print gwreiddiol y fel deddfwyd fersiwn a ddefnyddiwyd am y copi print
 • rhestr o newidiadau a wnaed gan a/neu yn effeithio ar yr eitem hon o ddeddfwriaeth
 • manylion rhoi grym a newid cyffredinol
 • pob fformat o’r holl ddogfennau cysylltiedig
 • slipiau cywiro
 • dolenni i ddeddfwriaeth gysylltiedig ac adnoddau gwybodaeth eraill