xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"

Deddf Cyfraith sy’n Deillio o’r Undeb Ewropeaidd (Cymru) 2018

2018 dccc 3

Deddf Cynulliad Cenedlaethol Cymru i wneud darpariaeth ar gyfer gweithredu o ran Cymru gyfraith sy’n deillio o’r Undeb Ewropeaidd sy’n ymwneud â phynciau sydd wedi eu datganoli i’r Cynulliad, mewn cysylltiad ag ymadawiad y Deyrnas Unedig â’r Undeb Ewropeaidd.

[6 Mehefin 2018]

Gan ei fod wedi ei basio gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru ac wedi derbyn cydsyniad Ei Mawrhydi, deddfir fel a ganlyn: