Chwilio Deddfwriaeth

Nodiadau Esboniadol i Deddf Yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) 2016

 • Nodiadau Esboniadol Tabl o’r Cynnwys

Please note:

All reference to 'Parts' and 'sections' are from the Nodiadau Esboniadol i Deddf Yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) 2016. For more information about understanding Explanatory NotesRhagor o Adnoddau.

 1. Cyflwyniad

 2. Crynodeb

 3. Y Cefndir Cyfreithiol

 4. Sylwebaeth Ar Yr Adrannau

  1. Rhan 1: Trosolwg

   1. Adran 1 – Trosolwg

  2. Rhan 2: Henebion Hynafol Etc

   1. Adran 2 – Trosolwg o’r Rhan hon

   2. Adran 3 – Diwygiadau sy’n ymwneud â’r Gofrestr

    1. 1AA Dyletswydd i ymgynghori ar ddiwygiadau penodol sy’n ymwneud â’r Gofrestr

    2. 1AB Gwarchodaeth interim wrth aros am benderfyniadau ynghylch diwygiadau penodol sy’n ymwneud â’r Gofrestr

    3. 1AC Darpariaethau sy’n gymwys ar ddarfodiad gwarchodaeth interim

    4. 1AD Digollediad am golled neu ddifrod a achosir gan warchodaeth interim

    5. 1AE Adolygu penderfyniadau ynghylch diwygiadau penodol sy’n ymwneud â’r Gofrestr

   3. Adran 4 – Diwygiadau sy’n ymwneud â’r Gofrestr: darpariaeth ganlyniadol

   4. Adran 5 – Symleiddio’r broses

   5. Adran 6 – Rhoi cydsyniad i waith anawdurdodedig

   6. Adran 7 – Y drosedd o roi gwybodaeth anwir ar gais

   7. Adran 8 – Gwrthod ceisiadau a ailadroddir etc

   8. Adran 9 – Y weithdrefn ar gyfer penderfynu ar geisiadau

   9. Adran 10 – Digollediad am wrthod cydsyniad heneb gofrestredig

   10. Adran 11 – Cytundebau partneriaeth dreftadaeth

    1. 9ZA Cytundeb partneriaeth dreftadaeth

    2. 9ZB Cytundeb partneriaeth dreftadaeth: atodol

   11. Adran 12 – Hysbysiadau gorfodi

    1. 9ZC Hysbysiad gorfodi heneb gofrestredig

    2. 9ZD Hysbysiad gorfodi heneb gofrestredig: darpariaeth atodol

    3. 9ZE Hysbysiad gorfodi heneb gofrestredig: apêl

    4. 9ZF Hysbysiad gorfodi heneb gofrestredig: pŵer mynediad

    5. 9ZG Methiant i gydymffurfio â hysbysiad gorfodi heneb gofrestredig

    6. 9ZH Effaith cydsyniad heneb gofrestredig ar hysbysiad

   12. Adran 13 – Hysbysiadau stop dros dro

    1. 9ZI Hysbysiad stop dros dro

    2. 9ZJ Hysbysiad stop dros dro: pŵer mynediad

    3. 9ZK Hysbysiad stop dros dro: trosedd

    4. 9ZL Hysbysiad stop dros dro: digollediad

   13. Adran 14 – Gwaharddebau

   14. Adran 15 – Rheoli gwaith sy’n effeithio ar henebion cofrestredig

   15. Adran 16 – Difrodi henebion hynafol penodol

   16. Adran 17 – Cyfyngiadau ar y defnydd o ddatgelyddion metel

   17. Adran 18 – Cofrestr o barciau a gerddi hanesyddol

    1. 41A Cofrestr o barciau a gerddi hanesyddol yng Nghymru

   18. Adran 19 – Tir y credir bod heneb hynafol arno: pŵer mynediad

   19. Adran 20 – Henebion mewn dyfroedd tiriogaethol

   20. Adran 21 – Cyflwyno dogfennau drwy gyfathrebiadau electronig

   21. Adran 22 – Ystyr “monument” yn Neddf Henebion Hynafol ac Ardaloedd Archaeolegol 1979

  3. Rhan 3: Adeiladau Rhestredig

   1. Adran 23 – Trosolwg o’r Rhan hon

   2. Adran 24 – Diwygiadau sy’n ymwneud â rhestru adeiladau

    1. 2A Dyletswydd i ymgynghori ar newidiadau penodol i restrau

    2. 2B Gwarchodaeth interim wrth aros am benderfyniadau rhestru penodol

    3. 2C Darpariaethau sy’n gymwys ar ddarfodiad gwarchodaeth interim

    4. 2D Adolygu penderfyniadau rhestru penodol

   3. Adran 25 – Diwygiadau sy’n ymwneud â rhestru dros dro

   4. Adran 26 – Diwygiadau sy’n ymwneud â rhestru adeiladau: darpariaeth ganlyniadol

   5. Adran 27 – Dyroddi tystysgrif na fwriedir rhestru adeilad: Cymru

   6. Adran 28 – Cytundebau partneriaeth dreftadaeth

    1. 26L Cytundebau partneriaeth dreftadaeth

    2. 26M Cytundebau partneriaeth dreftadaeth: atodol

   7. Adran 29 – Hysbysiadau stop dros dro

    1. 44B Hysbysiadau stop dros dro

    2. 44C Hysbysiadau stop dros dro: trosedd

    3. 44D Hysbysiadau stop dros dro: digollediad

   8. Adran 30 – Gwaith brys: estyn y cwmpas ac adennill costau

   9. Adran 31 – Diogelu adeiladau rhestredig mewn cyflwr gwael

   10. Adran 32 – Cyflwyno dogfennau drwy gyfathrebiadau electronig

   11. Adran 33 – Penderfynu ar apelau gan berson a benodir: darpariaeth atodol

  4. Rhan 4: Amrywiol

   1. Adran 34 – Rhestr o enwau lleoedd hanesyddol

   2. Adran 35 – Cofnodion amgylchedd hanesyddol

   3. Adran 36 – Mynediad i gofnodion amgylchedd hanesyddol

   4. Adran 37 – Canllawiau

   5. Adran 38 – Sefydlu Panel a rhaglen waith

   6. Adran 39 – Cyfansoddiad etc

  5. Rhan 5: Cyffredinol

   1. Adran 40 – Rheoliadau a gorchmynion

   2. Adran 41 – Dod i rym

   3. Adran 42 – Enw byr

  6. Atodlen 1

   1. Atodlen A1 Darfodiad gwarchodaeth interim

   2. Atodlen A2 Penderfyniadau ynghylch adolygiadau gan berson a benodir gan Weinidogion Cymru

  7. Atodlen 2

   1. Atodlen 1A Darfodiad gwarchodaeth interim

   2. Atodlen 1B Penderfyniadau ynghylch adolygiadau gan berson a benodir gan Weinidogion Cymru

 5. Cofnod Y Trafodion Yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru

 • Nodiadau Esboniadol Tabl o’r Cynnwys

Yn ôl i’r brig

Options/Help

Print Options

Close

Nodiadau Esboniadol

Text created by the Welsh Government department responsible for the subject matter of the Act to explain what the Act sets out to achieve and to make the Act accessible to readers who are not legally qualified. Explanatory Notes accompany all Acts of the National Assembly for Wales.

Close

Rhagor o Adnoddau

Access essential accompanying documents and information for this legislation item from this tab. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • y PDF print gwreiddiol y fel deddfwyd fersiwn a ddefnyddiwyd am y copi print
 • rhestr o newidiadau a wnaed gan a/neu yn effeithio ar yr eitem hon o ddeddfwriaeth
 • manylion rhoi grym a newid cyffredinol
 • pob fformat o’r holl ddogfennau cysylltiedig
 • slipiau cywiro
 • dolenni i ddeddfwriaeth gysylltiedig ac adnoddau gwybodaeth eraill