Chwilio Deddfwriaeth

Deddf Cynllunio (Cymru) 2015

Status:

This is the original version (as it was originally enacted).

1Trosolwg o’r Ddeddf hon

This section has no associated Nodiadau Esboniadol

(1)Mae’r Rhan hon yn darparu trosolwg o’r Ddeddf hon.

(2)Mae Rhan 2 o’r Ddeddf hon yn gwneud darpariaeth ynghylch datblygu cynaliadwy wrth arfer swyddogaethau sy’n ymwneud â chynllunio datblygu a cheisiadau am ganiatâd cynllunio.

(3)Mae Rhan 3 o’r Ddeddf hon yn ymwneud â chynllunio datblygu yng Nghymru. Mae’n gwneud darpariaeth—

(a)ar gyfer llunio ac adolygu Fframwaith Datblygu Cenedlaethol Cymru;

(b)ar gyfer dynodi ardaloedd cynllunio strategol, sefydlu paneli cynllunio strategol a llunio cynlluniau datblygu strategol;

(c)ynghylch statws Fframwaith Datblygu Cenedlaethol Cymru a chynlluniau datblygu strategol;

(d)ynghylch cynlluniau datblygu lleol (gan gynnwys darpariaeth ynghylch cyfnod para cynlluniau, tynnu cynlluniau yn ôl a chyfarwyddydau i lunio cynlluniau ar y cyd);

(e)i fyrddau cydgynllunio arfer swyddogaethau cynllunio datblygu.

(4)Mae Rhan 3 hefyd yn gwneud darpariaeth ynghylch cyfansoddiad a threfniadau ariannol paneli cynllunio strategol.

(5)Mae Rhan 4 o’r Ddeddf hon yn gwneud darpariaeth—

(a)ynghylch ymgynghoriad i’w gynnal gan ddarpar ymgeisydd ar gyfer caniatâd cynllunio;

(b)ynghylch gwasanaethau cyn ymgeisio sydd i’w darparu gan awdurdod cynllunio lleol neu Weinidogion Cymru.

(6)Mae Rhan 5 o’r Ddeddf hon yn ymwneud â gwneud ceisiadau penodol i Weinidogion Cymru. Mae’n gwneud darpariaeth—

(a)i geisiadau am ganiatâd cynllunio ar gyfer datblygiad o arwyddocâd cenedlaethol yng Nghymru gael eu gwneud i Weinidogion Cymru yn hytrach nag i awdurdod cynllunio lleol;

(b)i geisiadau penodol eraill gael eu gwneud naill ai i Weinidogion Cymru neu i awdurdod cynllunio lleol.

(7)Mae Rhan 5 hefyd yn gwneud darpariaeth—

(a)i rai o swyddogaethau penodol Gweinidogion Cymru, o ran ceisiadau a wneir iddynt, gael eu harfer gan berson penodedig;

(b)ar gyfer diwygiadau pellach i ddeddfwriaeth bresennol o ran gwneud ceisiadau i Weinidogion Cymru.

(8)Mae Rhan 6 o’r Ddeddf hon yn ymwneud â rheoli datblygu a materion cysylltiedig. Mae’n gwneud darpariaeth ynghylch—

(a)gofynion sy’n ymwneud â cheisiadau cynllunio, gan gynnwys darpariaeth ar gyfer apelau pan fo awdurdod cynllunio lleol yn rhoi hysbysiad nad yw cais yn ddilys;

(b)hysbysiadau am benderfyniadau i roi caniatâd cynllunio;

(c)hysbysiadau am ddechrau datblygiad y rhoddwyd caniatâd ar ei gyfer;

(d)cyfnod para’r caniatâd cynllunio;

(e)ymgynghori yng nghyswllt ceisiadau ar gyfer cymeradwyo materion a gadwyd yn ôl a cheisiadau penodol eraill;

(f)trefniadau i’w gwneud gan awdurdodau cynllunio lleol ar gyfer cyflawni eu swyddogaethau sy’n ymwneud â cheisiadau cynllunio.

(9)Mae Rhan 6 hefyd—

(a)yn cymhwyso i Gymru ddarpariaeth statudol bresennol ynghylch o dan ba amgylchiadau y caiff awdurdod cynllunio lleol wrthod penderfynu ar ôl-gais;

(b)yn gwneud darpariaeth ynghylch cau llwybrau cyhoeddus;

(c)yn gwneud darpariaeth ynghylch swyddogaethau byrddau cydgynllunio ac ynghylch pŵer Gweinidogion Cymru i sefydlu byrddau cydgynllunio.

(10)Mae Rhan 7 o’r Ddeddf hon yn ymwneud â gorfodi, apelau a gweithdrefnau cynllunio penodol eraill. Mae’n gwneud darpariaeth—

(a)o ran galluogi awdurdodau cynllunio lleol i ddyroddi hysbysiadau rhybudd gorfodi;

(b)ynghylch yr amgylchiadau pan ystyrir bod person sy’n apelio yn erbyn hysbysiad gorfodi wedi gwneud cais am ganiatâd cynllunio;

(c)ynghylch yr amgylchiadau pan na chaiff person apelio yn erbyn gwrthod cais am ganiatâd cynllunio neu yn erbyn hysbysiad gorfodi;

(d)o ran atal amrywio ceisiadau penodol unwaith y mae hysbysiad am apêl wedi ei gyflwyno;

(e)i apelau yn erbyn hysbysiadau mewn cysylltiad â thir sy’n cael effaith andwyol ar amwynder gael eu gwneud i Weinidogion Cymru;

(f)ynghylch y weithdrefn ar gyfer achosion penodol a thalu costau a’u dyfarnu.

(11)Mae Rhan 8 yn ymwneud â meysydd tref a phentref. Mae’n gwneud darpariaeth—

(a)o ran cyfyngu’r amgylchiadau pan ganiateir gwneud ceisiadau i gofrestru tir yn faes tref neu bentref;

(b)ynghylch penderfynu ar ffioedd mewn perthynas â cheisiadau.

(12)Mae Rhan 9 yn cynnwys darpariaethau sy’n gymwys yn gyffredinol at ddibenion y Ddeddf hon (gan gynnwys darpariaeth ynghylch gwneud is-ddeddfwriaeth gan Weinidogion Cymru ac ynghylch dehongli’r Ddeddf a’r Ddeddf yn dod i rym).

Yn ôl i’r brig

Options/Help

Print Options

You have chosen to open The Whole Act

The Whole Act you have selected contains over 200 provisions and might take some time to download. You may also experience some issues with your browser, such as an alert box that a script is taking a long time to run.

Would you like to continue?

You have chosen to open The Whole Act as a PDF

The Whole Act you have selected contains over 200 provisions and might take some time to download.

Would you like to continue?

You have chosen to open y Ddeddf Gyfan

Y Ddeddf Gyfan you have selected contains over 200 provisions and might take some time to download. You may also experience some issues with your browser, such as an alert box that a script is taking a long time to run.

Would you like to continue?

Close

Mae deddfwriaeth ar gael mewn fersiynau gwahanol:

Y Diweddaraf sydd Ar Gael (diwygiedig):Y fersiwn ddiweddaraf sydd ar gael o’r ddeddfwriaeth yn cynnwys newidiadau a wnaed gan ddeddfwriaeth ddilynol ac wedi eu gweithredu gan ein tîm golygyddol. Gellir gweld y newidiadau nad ydym wedi eu gweithredu i’r testun eto yn yr ardal ‘Newidiadau i Ddeddfwriaeth’. Dim ond yn Saesneg y mae’r fersiwn ddiwygiedig ar gael ar hyn o bryd.

Gwreiddiol (Fel y’i Deddfwyd neu y’i Gwnaed) - Saesneg:Mae'r wreiddiol Saesneg fersiwn y ddeddfwriaeth fel ag yr oedd pan gafodd ei deddfu neu eu gwneud. Ni wnaed unrhyw newidiadau i’r testun.

Gwreiddiol (Fel y’i Deddfwyd neu y’i Gwnaed)-Cymraeg:Y fersiwn Gymraeg wreiddiol o’r ddeddfwriaeth fel yr oedd yn sefyll pan gafodd ei deddfu neu ei gwneud. Ni wnaed unrhyw newidiadau i’r testun.

Close

See additional information alongside the content

Show Explanatory Notes for Sections: Displays relevant parts of the explanatory notes interweaved within the legislation content.

Close

Dewisiadau Agor

Dewisiadau gwahanol i agor deddfwriaeth er mwyn gweld rhagor o gynnwys ar y sgrin ar yr un pryd

Close

Nodiadau Esboniadol

Text created by the Welsh Government department responsible for the subject matter of the Act to explain what the Act sets out to achieve and to make the Act accessible to readers who are not legally qualified. Explanatory Notes accompany all Acts of the National Assembly for Wales.

Close

Rhagor o Adnoddau

Access essential accompanying documents and information for this legislation item from this tab. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • y PDF print gwreiddiol y fel deddfwyd fersiwn a ddefnyddiwyd am y copi print
 • rhestr o newidiadau a wnaed gan a/neu yn effeithio ar yr eitem hon o ddeddfwriaeth
 • manylion rhoi grym a newid cyffredinol
 • pob fformat o’r holl ddogfennau cysylltiedig
 • slipiau cywiro
 • dolenni i ddeddfwriaeth gysylltiedig ac adnoddau gwybodaeth eraill
Close

Rhagor o Adnoddau

Defnyddiwch y ddewislen hon i agor dogfennau hanfodol sy’n cyd-fynd â’r ddeddfwriaeth a gwybodaeth am yr eitem hon o ddeddfwriaeth. Gan ddibynnu ar yr eitem o ddeddfwriaeth sy’n cael ei gweld gall hyn gynnwys:

 • y PDF print gwreiddiol y fel deddfwyd fersiwn a ddefnyddiwyd am y copi print
 • slipiau cywiro

liciwch ‘Gweld Mwy’ neu ddewis ‘Rhagor o Adnoddau’ am wybodaeth ychwanegol gan gynnwys

 • rhestr o newidiadau a wnaed gan a/neu yn effeithio ar yr eitem hon o ddeddfwriaeth
 • manylion rhoi grym a newid cyffredinol
 • pob fformat o’r holl ddogfennau cysylltiedig
 • dolenni i ddeddfwriaeth gysylltiedig ac adnoddau gwybodaeth eraill