Chwilio Deddfwriaeth

Nodiadau Esboniadol i Deddf Cynllunio (Cymru) 2015

 • Nodiadau Esboniadol Tabl o’r Cynnwys

Please note:

All reference to 'Parts' and 'sections' are from the Nodiadau Esboniadol i Deddf Cynllunio (Cymru) 2015. For more information about understanding Explanatory NotesRhagor o Adnoddau.

 1. Cyflwyniad

 2. Sylwebaeth Ar Yr Adrannau

  1. Rhan 1 Cyflwyniad

   1. Adran 1 – Trosolwg o’r Ddeddf hon

  2. Rhan 2 Datblygu Cynaliadwy

   1. Adran 2 – Datblygu Cynaliadwy

  3. Rhan 3 Cynllunio Datblygu

   1. Adran 3 - Llunio ac adolygu Fframwaith Datblygu Cenedlaethol Cymru

   2. Adran 4: Dynodi ardaloedd cynllunio strategol a sefydlu Paneli Cynllunio Strategol

   3. Adran 5 - Ardaloedd cynllunio strategol: arolwg

   4. Adran 6: Llunio ac adolygu Cynlluniau Datblygu Strategol

   5. Adran 7 - Cydymffurfedd cynlluniau penodol â’r Fframwaith Datblygu Cenedlaethol a’r cynllun datblygu strategol

   6. Adran 8 - Dyletswydd i ystyried pa un ai i adolygu Cynllun Datblygu Lleol

   7. Adran 9 - Y Fframwaith Datblygu Cenedlaethol a’r Cynllun Datblygu Strategol i fod yn rhan o’r cynllun datblygu

   8. Adran 10 -Tir y mae’r Fframwaith Datblygu Cenedlaethol neu’r Cynllun Datblygu Strategol yn effeithio arno

   9. Adran 11 - Y Gymraeg

   10. Adran 12 - Y cyfnod y bydd cynllun datblygu lleol yn cael effaith

   11. Adran 13 - Tynnu cynllun datblygu lleol yn ôl

   12. Adran 14 - Pŵer Gweinidogion Cymru i gyfarwyddo bod cynllun datblygu lleol yn cael ei lunio ar y cyd

   13. Adran 15 - Byrddau cydgynllunio: swyddogaethau sy’n ymwneud ag arolygon a Chynlluniau Datblygu Lleol

   14. Adran 16 - Cynllunio datblygu: diwygiadau pellach

  4. Rhan 4 – Y weithdrefn cyn ymgeisio

   1. Adran 17 - Gofyniad i gynnal ymgynghoriad cyn ymgeisio

   2. Adran 18 - Gofyniad i ddarparu gwasanaethau cyn ymgeisio

  5. Rhan 5 Ceisiadau i Weinidogion Cymru

   1. Adran 19 - Datblygiadau o arwyddocâd cenedlaethol: ceisiadau am ganiatâd cynllunio

   2. Adran 20 - Datblygiadau o arwyddocâd cenedlaethol: cydsyniadau eilaidd

   3. Adran 21 - Datblygiadau o arwyddocâd cenedlaethol: adroddiadau effaith lleol

   4. Adran 22 - Yr amserlen ar gyfer penderfynu ceisiadau

   5. Adran 23 - Yr opsiwn o wneud cais i Weinidogion Cymru

   6. Adran 24 - Darpariaeth bellach ynghylch ceisiadau a wneir i Weinidogion Cymru

   7. Adran 25 - Pŵer i wneud darpariaeth drwy orchymyn datblygu mewn cysylltiad â cheisiadau i Weinidogion Cymru

   8. Adran 26 - Datblygiadau o arwyddocâd cenedlaethol a cheisiadau a wneir i Weinidogion Cymru: arfer swyddogaethau gan berson penodedig

   9. Adran 27 - Ceisiadau i Weinidogion Cymru: diwygiadau pellach

  6. Rhan 6 Rheoli Datblygu etc.

   1. Adran 28 - Pŵer awdurdod cynllunio lleol i’w gwneud yn ofynnol i wybodaeth gael ei rhoi gyda chais

   2. Adran 29 - Ceisiadau annilys: hysbysu ac apelio

   3. Adran 30 - Dirymu arbed Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Ceisiadau) 1988

   4. Adran 31 - Y Gymraeg

   5. Adran 32 – Pŵer i wrthod penderfynu ar ôl-gais

   6. Adran 33 - Hysbysiadau penderfynu

   7. Adran 34 - Hysbysiad am ddatblygiad

   8. Adran 35 - Cyfnod para caniatâd cynllunio: cyffredinol

   9. Adran 36 - Cyfnod para caniatâd cynllunio amlinellol

   10. Adran 37 - Ymgynghori etc. mewn cysylltiad â cheisiadau penodol sy’n ymwneud â chaniatâd cynllunio

   11. Adran 38 - Cau neu wyro llwybrau cyhoeddus pan wneir cais am ganiatâd cynllunio

   12. Adran 39 - Arfer swyddogaethau awdurdod cynllunio lleol sy’n ymwneud â cheisiadau

   13. Adran 40 - Byrddau Cydgynllunio i fod yn awdurdodau sylweddau peryglus

   14. Adran 41 - Pŵer i wneud darpariaeth sy’n galluogi byrddau cydgynllunio i arfer swyddogaethau rheoli datblygu mewn Parciau Cenedlaethol

   15. Adran 42 – Byrddau cydgynllunio – pŵer i wneud darpariaeth ganlyniadol ac atodol

  7. RHAN 7 Gorfodi, Apelau etc.

   1. Adran 43 - Torri rheolaeth gynllunio: Hysbysiad rhybudd gorfodi

   2. Adran 44 - Apelio yn erbyn hysbysiad gorfodi: cais tybiedig am ganiatâd cynllunio

   3. Adran 45 - Cyfyngiadau ar hawl i apelio yn erbyn penderfyniadau cynllunio

   4. Adran 46 - Cyfyngiadau ar hawl i apelio yn erbyn hysbysiad gorfodi

   5. Adran 47 - Dim amrywio ar gais ar ôl cyflwyno hysbysiad am apêl yn erbyn penderfyniad cynllunio etc.

   6. Adran 48 - Apelio yn erbyn hysbysiad mewn cysylltiad â thir sy’n cael effaith andwyol ar amwynder

   7. Adran 49 - Costau ceisiadau, apelau a chyfeiriadau

   8. Adran 50 - Y weithdrefn ar gyfer achosion penodol

   9. Adran 51 - Costau a’r weithdrefn wrth apelio etc.: diwygiadau pellach

  8. Rhan 8 Meysydd tref a phentref

   1. Adran 52 - Datganiad gan berchennog i ddod â diwedd i ddefnyddio tir drwy hawl

   2. Adran 53 - Eithrio o’r hawl i wneud cais am gofrestru

   3. Adran 54 - Ceisiadau i ddiwygio cofrestrau: pŵer i wneud darpariaeth ynghylch ffioedd

  9. Rhan 9 Darpariaethau Cyffredinol

   1. Adran 55 - Rheoliadau a gorchmynion a wneir gan Weinidogion Cymru

   2. Adran 56 - Dehongli

   3. Adran 57 – Pŵer i wneud darpariaeth ganlyniadol etc.

   4. Adran 58 - Dod i rym

  10. Atodlen 1

  11. Atodlen 2

  12. Atodlen 3

  13. Atodlen 4

  14. Atodlen 5

  15. Atodlen 6

  16. Atodlen 7

 3. Cofnod Y Trafodion Yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru

 • Nodiadau Esboniadol Tabl o’r Cynnwys

Yn ôl i’r brig

Options/Help

Print Options

Close

Nodiadau Esboniadol

Text created by the Welsh Government department responsible for the subject matter of the Act to explain what the Act sets out to achieve and to make the Act accessible to readers who are not legally qualified. Explanatory Notes accompany all Acts of the National Assembly for Wales.

Close

Rhagor o Adnoddau

Access essential accompanying documents and information for this legislation item from this tab. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • y PDF print gwreiddiol y fel deddfwyd fersiwn a ddefnyddiwyd am y copi print
 • rhestr o newidiadau a wnaed gan a/neu yn effeithio ar yr eitem hon o ddeddfwriaeth
 • manylion rhoi grym a newid cyffredinol
 • pob fformat o’r holl ddogfennau cysylltiedig
 • slipiau cywiro
 • dolenni i ddeddfwriaeth gysylltiedig ac adnoddau gwybodaeth eraill