Chwilio Deddfwriaeth

Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013

 • Nodiadau Esboniadol Tabl o’r Cynnwys

Please note:

All reference to 'Parts' and 'sections' are from the Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013. For more information about understanding Explanatory NotesRhagor o Adnoddau.

 1. Cyflwyniad

 2. Sylwebaeth Ar Yr Adrannau

  1. Cyflwyniad

   1. Adran 1 – Trosolwg

  2. Rhan 1: Archwilydd Cyffredinol Cymru

   1. Adran 2 - Swyddfa Archwilydd Cyffredinol Cymru

   2. Adran 3 – Ymddiswyddiad neu ddiswyddiad

   3. Adran 4 - Anghymhwyso

   4. Adran 5 - Cyflogaeth etc cyn-Archwilydd Cyffredinol

   5. Adran 7 - Tâl cydnabyddiaeth

   6. Adran 8 - Sut y mae swyddogaethau i gael eu harfer

   7. Adran 9 - Pwerau atodol

   8. Adran 10 - Cod ymarfer archwilio

   9. Adran 11 – Archwilio cyrff llywodraeth leol

   10. Adran 12 - Trosglwyddo etc swyddogaethau goruchwyliol Gweinidogion Cymru: ymgynghori

  3. Rhan 2: Swyddfa Archwilio Cymru a’i pherthynas â’r Archwilydd Cyffredinol

   1. Adran 13 – Ymgorffori Swyddfa Archwilio Cymru

   2. Adrannau 14 a 15 – Pwerau ac Effeithlonrwydd

   3. Adran 16 – Y berthynas â’r Archwilydd Cyffredinol a SAC

   4. Adran 17 - SAC i fonitro a darparu cyngor

   5. Adran 18 - Dirprwyo swyddogaethau’r Archwilydd Cyffredinol a’u harfer ar y cyd

   6. Adran 19 - Darparu gwasanaethau

   7. Adran 20 – Gwariant

   8. Adran 21 – Darparu adnoddau ar gyfer swyddogaethau’r Archwilydd Cyffredinol

   9. Adran 22 - Benthyca

   10. Adrannau 23 a 24 – yn ymwneud â ffioedd

   11. Adrannau 25 i 27 – yn ymwneud â’r Cynllun Blynyddol

  4. Rhan 3: Amrywiol a chyffredinol

   1. Adran 28 - Swyddogaethau'r Cynulliad Cenedlaethol

   2. Adran 29 – Indemnio

   3. Adran 30 - Gorchmynion

   4. Adran 31 - Cyfarwyddiadau

   5. Adran 32 – Dehongli

   6. Adran 33 – Darpariaethau trosiannol, atodol ac arbed etc

   7. Adran 34 – Mân ddiwygiadau a diwygiadau canlyniadol

  5. Atodlen 1 – Ymgorffori Swyddfa Archwilio Cymru

   1. Paragraff 1 – Aelodaeth

   2. Paragraff 2 – Penodi aelodau anweithredol ac aelodau sy’n gyflogeion

   3. Paragraff 4 – Penodi aelodau anweithredol

   4. Paragraff 5 – Penodi cadeirydd ar SAC

   5. Paragraff 6 – Cyfnod penodi ac ailbenodi

   6. Paragraff 7 – Trefniadau talu cydnabyddiaeth

   7. Paragraffau 8 a 9 – Telerau penodi eraill

   8. Paragraffau 10 i 12 – Dod â phenodiadau i ben

   9. Paragraff 13 – Talu cydnabyddiaeth ychwanegol i’r Archwilydd Cyffredinol

   10. Paragraff 14 i 16 – Penodi aelodau sy’n gyflogeion

   11. Paragraff 17 – Telerau penodi

   12. Paragraff 18 – Telerau penodi eraill

   13. Paragraffau 19 i 21 – Dod â phenodiad i ben

   14. Paragraffau 22 i 25 – yn ymwneud â phenodi, statws a thalu cydnabyddiaeth

   15. Paragraff 26 – Anghymhwyso fel aelod o’r SAC neu gyflogai iddi

   16. Paragraffau 27 i 30 – mewn perthynas â Rheolau Gweithdrefnol

   17. Paragraff 32 – Dirprwyo swyddogaethau

   18. Paragraff 33 – Cyfrifon SAC

   19. Paragraffau 34 a 35 – Archwilio SAC etc

  6. Atodlen 2 – Y Berthynas Rhwng Yr Archwilydd Cyffredinol a Sac

   1. Paragraff 1 – Paratoi a chymeradwyo etc

   2. Paragraff 2 – Cynnwys

   3. Paragraff 3 – Adroddiadau

   4. Paragraff 4 – Dogfennau a gwybodaeth

   5. Paragraffau 5 i 14 – Person arall, dros dro, yn arfer swyddogaethau’r Archwilydd Cyffredinol

  7. Atodlen 3 – Darpariaethau Trosiannol, Atodol Ac Arbed

   1. Paragraff 1 – Yr Archwilydd Cyffredinol blaenorol i barhau yn Archwilydd Cyffredinol

   2. Paragraff 2 – Arbedion ar gyfer archwilwyr a benodwyd o dan adran 13 o Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004

   3. Paragraff 4 – Rheolau gweithdrefnol SAC cyn i reolau gael eu gwneud o dan baragraff 27 o Atodlen 1

   4. Paragraff 5 – Trosglwyddo staff

   5. Paragraff 6 – Amrywiadau mewn contractau cyflogaeth

   6. Paragraffau 7 ac 8 – Cydgytundebau a chydnabod undebau llafur

   7. Paragraff 9 – Diswyddo mewn perthynas â throsglwyddo

   8. Paragraffau 10 ac 11 – Trosglwyddo eiddo arall a hawliau a rhwymedigaethau eraill

   9. Paragraff 12 – Atebolrwydd troseddol yr Archwilydd Cyffredinol

   10. Paragraff 13 – Indemnio

  8. Atodlen 4 – Màn Ddiwygiadau a Diwygiadau Canlyniadol

 3. Cofnod Y Trafodion Yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru

 • Nodiadau Esboniadol Tabl o’r Cynnwys

Yn ôl i’r brig

Options/Help

Print Options

Close

Nodiadau Esboniadol

Text created by the Welsh Government department responsible for the subject matter of the Act to explain what the Act sets out to achieve and to make the Act accessible to readers who are not legally qualified. Explanatory Notes accompany all Acts of the National Assembly for Wales.

Close

Rhagor o Adnoddau

Access essential accompanying documents and information for this legislation item from this tab. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • y PDF print gwreiddiol y fel deddfwyd fersiwn a ddefnyddiwyd am y copi print
 • rhestr o newidiadau a wnaed gan a/neu yn effeithio ar yr eitem hon o ddeddfwriaeth
 • manylion rhoi grym a newid cyffredinol
 • pob fformat o’r holl ddogfennau cysylltiedig
 • slipiau cywiro
 • dolenni i ddeddfwriaeth gysylltiedig ac adnoddau gwybodaeth eraill