Chwilio Deddfwriaeth

Canlyniadau Chwilio

Mae eich chwiliad am Deddfau Cynulliad Cenedlaethol Cymru wedi dod o hyd i 29 o ganlyniadau.

Results by year

Key

Partial
Partial dataset
Complete
Complete dataset 2012 - Present

Results grouped by 10 blwyddyn periods

Data is ordered by:

  • Time of results
  • Count of results

The counts below reflect the number of documents on legislation.gov.uk that match the search for items of this legislation type and are not intended to reflect the total legislation made or enacted in a particular year.

20102020

Narrow results by:

Deddfwriaeth yn ôl Math

  • Deddfau Cynulliad Cenedlaethol Cymru (29)
Sort ascending by TeitlSort descending by Blynyddoedd a RhifauMath o ddeddfwriaeth
Land Transaction Tax and Anti-avoidance of Devolved Taxes (Wales) Act 20172017 anaw 1Deddfau Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Deddf Treth Trafodiadau Tir a Gwrthweithio Osgoi Trethi Datganoledig (Cymru) 2017
Tax Collection and Management (Wales) Act 20162016 anaw 6Deddfau Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Deddf Casglu a Rheoli Trethi (Cymru) 2016
Nurse Staffing Levels (Wales) Act 20162016 anaw 5Deddfau Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Deddf Lefelau Staff Nyrsio (Cymru) 2016
Historic Environment (Wales) Act 20162016 anaw 4Deddfau Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Deddf yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) 2016
Environment (Wales) Act 20162016 anaw 3Deddfau Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016
Regulation and Inspection of Social Care (Wales) Act 20162016 anaw 2Deddfau Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016
Renting Homes (Wales) Act 20162016 anaw 1Deddfau Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016
Local Government (Wales) Act 20152015 anaw 6Deddfau Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Deddf Llywodraeth Leol (Cymru) 2015
Qualifications Wales Act 20152015 anaw 5Deddfau Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Deddf Cymwysterau Cymru 2015
Planning (Wales) Act 20152015 anaw 4Deddfau Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Deddf Cynllunio (Cymru) 2015
Violence against Women, Domestic Abuse and Sexual Violence (Wales) Act 20152015 anaw 3Deddfau Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Deddf Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru) 2015
Well-being of Future Generations (Wales) Act 20152015 anaw 2Deddfau Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015
Higher Education (Wales) Act 20152015 anaw 1Deddfau Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Deddf Addysg Uwch (Cymru) 2015
Housing (Wales) Act 20142014 anaw 7Deddfau Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Deddf Tai (Cymru) 2014
Agricultural Sector (Wales) Act 20142014 anaw 6Deddfau Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Deddf Sector Amaethyddol (Cymru) 2014
Education (Wales) Act 20142014 anaw 5Deddfau Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Deddf Addysg (Cymru) 2014
Social Services and Well-being (Wales) Act 20142014 anaw 4Deddfau Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014
Control of Horses (Wales) Act 20142014 anaw 3Deddfau Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Deddf Rheoli Ceffylau (Cymru) 2014
National Health Service Finance (Wales) Act 20142014 anaw 2Deddfau Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Deddf Cyllid y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Cymru) 2014
Further and Higher Education (Governance and Information) (Wales) Act2014 anaw 1Deddfau Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Deddf Addysg Bellach ac Uwch (Llywodraethu a Gwybodaeth) (Cymru) 2014

Yn ôl i’r brig