Search Legislation

Nodiadau Esboniadol i Deddf Llesiant Cenedlaethau’R Dyfodol (Cymru) 2015

 • Explanatory Notes Table of contents

Please note:

All reference to 'Parts' and 'sections' are from the Nodiadau Esboniadol i Deddf Llesiant Cenedlaethau’R Dyfodol (Cymru) 2015. For other versions of these Explanatory Notes, see More Resources.

 1. Cyflwyniad

 2. Trosolwg Cyffredinol O’R Ddeddf

  1. Rhan 1 – Cyflwyniad

  2. Rhan 2 – Gwella llesiant

  3. Rhan 3 – Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru

  4. Rhan 4 – Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus

  5. Rhan 5 – Darpariaethau terfynol

 3. Sylwadau Ar Adrannau

  1. Adran 2 – Datblygu cynaliadwy

  2. Adran 3 – Dyletswydd llesiant ar gyrff cyhoeddus

  3. Adran 4 – Nodau llesiant

  4. Adran 5 – Yr egwyddor datblygu cynaliadwy

  5. Adran 6 – Ystyr “corff cyhoeddus”

  6. Adran 7 – Datganiadau ynghylch amcanion llesiant

  7. Adrannau 8 a 9 – Amcanion llesiant Gweinidogion Cymru ac amcanion llesiant cyrff cyhoeddus eraill

  8. Adran 10 - Dangosyddion cenedlaethol ac adroddiad llesiant blynyddol

  9. Adran 11 – Adroddiad tueddiadau tebygol y dyfodol

  10. Adrannau 12 a 13 – Adroddiadau blynyddol gan Weinidogion Cymru a chyrff cyhoeddus eraill

  11. Atodlen 1 – Adroddiadau blynyddol gan gyrff cyhoeddus eraill

  12. Adran 14 – Canllawiau

  13. Adran 15 – Yr egwyddor datblygu cynaliadwy: ymchwiliadau’r Archwilydd Cyffredinol

  14. Adran 16 – Hyrwyddo datblygu cynaliadwy

  15. Adran 17 – Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru

  16. Atodlen 2 – Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru

  17. Adrannau 18 ac 19 – Dyletswydd gyffredinol a swyddogaethau’r Comisiynydd

  18. Adrannau 20 i 22 – Adolygiadau gan y Comisiynydd, argymhellion ganddo a dyletswydd i ddilyn yr argymhellion

  19. Adrannau 23 a 24 – Adroddiad Cenedlaethau’r Dyfodol a gweithgareddau yn ystod y cyfnod adrodd

  20. Adran 25 – Cydweithio

  21. Adrannau 26, 27 a 28 – Y panel cynghori, aelodau penodedig a thalu treuliau aelodau’r panel

  22. Adran 29 – Byrddau gwasanaethau cyhoeddus

  23. Adrannau 30 a 31 – Gwahoddiadau i gyfranogi

  24. Adran 32 – Partneriaid eraill

  25. Adran 33 – Newidiadau mewn cyfranogiad

  26. Adran 34 – Cyfarfodydd a chylch gorchwyl

  27. Atodlen 3 – Byrddau gwasanaethau cyhoeddus: darpariaethau pellach

  28. Adran 35 – Pwyllgor trosolwg a chraffu awdurdod lleol

  29. Adran 36 – Dyletswydd llesiant ar fyrddau gwasanaethau cyhoeddus

  30. Adrannau 37 a 38 – Asesiadau llesiant lleol

  31. Adran 39 – Cynlluniau llesiant lleol

  32. Adran 40 – Cynlluniau llesiant lleol: rôl cynghorau cymuned

  33. Adrannau 41, 42 a 43 – Paratoi cynlluniau llesiant lleol: gwybodaeth am weithgarwch eraill, cyngor y Comisiynydd ac ymgynghori pellach a chymeradwyaeth

  34. Adran 44 – Adolygu cynlluniau llesiant lleol

  35. Adran 43 – Adroddiadau cynnydd blynyddol

  36. Adran 46 – Addasiadau i ddeddfiadau

  37. Atodlen 4 – Byrddau gwasanaethau cyhoeddus: diwygiadau canlyniadol a diddymu

  38. Adran 47 – Uno byrddau gwasanaethau cyhoeddus

  39. Adran 48 – Cydlafurio rhwng byrddau gwasanaethau cyhoeddus

  40. Adran 49 – Cyfarwyddydau i uno neu i gydlafurio

  41. Adran 50 – Dangosyddion perfformiad a safonau

  42. Adran 51 – Canllawiau

  43. Adran 52 – Ystyr ‘corff cyhoeddus’: darpariaeth bellach

  44. Adran 53 – Pŵer i wneud darpariaeth ganlyniadol etc.

  45. Adran 54 – Rheoliadau

  46. Adran 56 – Cychwyn

 4. Cofnod Y Trafodion Yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru

 • Explanatory Notes Table of contents

Back to top

Options/Help

Print Options

Close

Explanatory Notes

Text created by the Welsh Government department responsible for the subject matter of the Act to explain what the Act sets out to achieve and to make the Act accessible to readers who are not legally qualified. Explanatory Notes accompany all Acts of the National Assembly for Wales.

Close

More Resources

Access essential accompanying documents and information for this legislation item from this tab. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as enacted version that was used for the print copy
 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • correction slips
 • links to related legislation and further information resources