Search Legislation

Nodiadau Esboniadol i Deddf Addysg Uwch (Cymru) 2015

Adran 41 – Cymhwyso adrannau 42 i 44

119.Mae adrannau 42 i 44 yn ymwneud â hysbysiadau rhybuddio a roddir gan CCAUC cyn iddo roi hysbysiadau a chyfarwyddydau penodol i gorff llywodraethu sefydliad, yr wybodaeth y mae CCAUC i’w darparu gyda’r hysbysiadau a’r cyfarwyddydau hynny a’r broses o adolygu sydd ar gael mewn cysylltiad â’r hysbysiadau a’r cyfarwyddydau hynny.

120.Mewn cymhariaeth, mae darpariaethau presennol o dan Ddeddf Addysg Uwch 2004 yn darparu i CCAUC roi hysbysiad i gorff llywodraethu sefydliad pan fo â’i fryd ar wrthod cymeradwyo cynllun arfaethedig y sefydliad neu ar wrthod cymeradwyo cynllun newydd yn ystod cyfnod a bennir pan ddaw cynllun presennol y sefydliad i ben. Mae’r darpariaethau presennol hynny yn caniatáu i’r corff llywodraethu gyflwyno sylwadau i CCAUC ac yn ei gwneud yn ofynnol i CCAUC ystyried unrhyw sylwadau o’r fath cyn iddo wneud penderfyniad. Mae’r darpariaethau presennol hefyd yn caniatáu i’r corff llywodraethu wneud cais i berson neu banel o bersonau a benodir gan Weinidogion Cymru am i benderfyniad CCAUC gael ei adolygu (sydd â’r un effaith, i ddechrau, â phenderfyniad dros dro).

121.Mae’r hysbysiadau a’r cyfarwyddydau y mae adrannau 42 i 44 yn gymwys iddynt wedi eu disgrifio yn adran 41(1). Nid yw’r hysbysiadau a’r cyfarwyddydau hynny yn cynnwys hysbysiad o dan adran 38 (dyletswydd CCAUC i dynnu cymeradwyaeth yn ôl) nac ychwaith yn cynnwys cyfarwyddydau o dan adrannau 16, 19 neu 35 (cyfarwyddydau ynghylch methiant i gydweithredu). Nid yw adrannau 42 i 44 yn gymwys i gyfarwyddyd a roddir gan CCAUC pan na fo’r cyfarwyddyd hwnnw ond yn dirymu cyfarwyddyd cynharach gan CCAUC.

Back to top

Options/Help

Print Options

Close

Explanatory Notes

Text created by the Welsh Government department responsible for the subject matter of the Act to explain what the Act sets out to achieve and to make the Act accessible to readers who are not legally qualified. Explanatory Notes accompany all Acts of the National Assembly for Wales.

Close

More Resources

Access essential accompanying documents and information for this legislation item from this tab. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

  • the original print PDF of the as enacted version that was used for the print copy
  • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
  • confers power and blanket amendment details
  • all formats of all associated documents
  • correction slips
  • links to related legislation and further information resources