Search Legislation

Nodiadau Esboniadol i Deddf Addysg Uwch (Cymru) 2015

Adran 3 – Dynodi darparwyr addysg uwch eraill

14.Mae’r adran hon yn galluogi Gweinidogion Cymru i ddynodi darparwr elusennol addysg uwch yng Nghymru yn sefydliad, na fyddai fel arall yn cael ei ystyried yn sefydliad, at ddibenion y Ddeddf ac unrhyw reoliadau a wneir oddi tani. Gwneir dynodiad mewn perthynas â chais gan y darparwr o dan sylw. Gallai’r pŵer hwn, er enghraifft, gael ei arfer i ddynodi darparwr nad yw’n gallu dyfarnu graddau ond sy’n darparu cyrsiau addysg uwch eraill ar lefel is ar y fframwaith credydau a chymwysterau. Fel arall, gallai’r pŵer gael ei arfer i ddynodi darparwr sy’n gwmni elusennol cyfyngedig drwy warant sy’n darparu cyrsiau addysg uwch. Efallai na fyddai darparwyr o’r fath yn eu hystyried eu hunain yn “sefydliad” at ddibenion adran 2 ond serch hynny, efallai y byddant yn dymuno i’r cyrsiau hynny gael eu dynodi gan reoliadau cymorth i fyfyrwyr (at ddibenion cymorth i fyfyrwyr gan Weinidogion Cymru) a gallu gwneud cais am gymeradwyaeth i gynllun ffioedd a mynediad o dan yr adran honno. Bydd angen i ddarparwr addysg uwch sydd wedi ei ddynodi o dan adran 3 o’r Ddeddf fodloni pob elfen o adran 2(3) o’r Ddeddf o hyd er mwyn gwneud cais i CCAUC am gymeradwyaeth i gynllun ffioedd a mynediad.

15.O dan adran 3(4), mae Gweinidogion Cymru yn gallu gwneud rheoliadau ynghylch gwneud ceisiadau gan ddarparwyr o’r fath, tynnu dynodiad yn ôl ac effaith tynnu dynodiad o’r fath yn ôl yn y fath fodd. Gallai rheoliadau, er enghraifft, wneud darpariaeth ynghylch y math o wybodaeth sydd i ategu cais am ddynodiad. Gallai rheoliadau hefyd ddarparu, pan fo dynodiad darparwr wedi ei dynnu’n ôl, fod y darparwr i barhau i gael ei drin fel sefydliad am gyfnod cyfyngedig ac mewn perthynas ag elfennau penodol o’r fframwaith rheoleiddiol newydd.

Back to top

Options/Help

Print Options

Close

Explanatory Notes

Text created by the Welsh Government department responsible for the subject matter of the Act to explain what the Act sets out to achieve and to make the Act accessible to readers who are not legally qualified. Explanatory Notes accompany all Acts of the National Assembly for Wales.

Close

More Resources

Access essential accompanying documents and information for this legislation item from this tab. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

  • the original print PDF of the as enacted version that was used for the print copy
  • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
  • confers power and blanket amendment details
  • all formats of all associated documents
  • correction slips
  • links to related legislation and further information resources