xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"

ATODLEN 3YMCHWILIO I GWYNION YNGHYLCH GOFAL CYMDEITHASOL A GOFAL LLINIAROL A DREFNIR NEU A ARIENNIR YN BREIFAT

RHAN 2MÂN DDIWYGIADAU A DIWYGIADAU CANLYNIADOL SY’N YMWNEUD Â’R OMBWDSMON

Deddf Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru) 2005

20Yn adran 14 (gwybodaeth, dogfennau, tystiolaeth a chyfleusterau), cyn is-adran (1) mewnosoder—

(A1)This section applies in relation to investigations conducted under this Part.