Search Legislation

Deddf Addysg Bellach ac Uwch (Llywodraethu a Gwybodaeth) (Cymru) 2014

Status:

This is the original version (as it was originally enacted).

(a gyflwynwyd gan adran 8)

ATODLEN 2MÂN DDIWYGIADAU A DIWYGIADAU CANLYNIADOL

This schedule has no associated Explanatory Notes

Deddf Addysg Bellach ac Uwch 1992

1Yn Neddf Addysg Bellach ac Uwch 1992—

(a)yn adran 30 (darpariaeth arbennig ar gyfer sefydliadau penodol), yn is-adran (1), yn lle “29C” rhodder “29B”;

(b)yn adran 33I(2)(a) (offeryn ac erthyglau llywodraethu corfforaethau colegau chweched dosbarth), hepgorer “Part 2 of”;

(c)yn adran 61 (dehongli Rhan 1), yn is-adran (1), yn y diffiniad o “regulations” ar ôl “Secretary of State” mewnosoder “or the Welsh Ministers”;

(d)yn adran 89 (gorchmynion, rheoliadau a chyfarwyddiadau)—

(i)yn is-adran (1), hepgorer “of the Secretary of State”;

(ii)yn is-adran (2), hepgorer “22ZA(1) and (4),” a “29C(4),”;

(iii)yn is-adran (3), yn lle’r geiriau o “a resolution” hyd at y diwedd rhodder

(a)in the case of an order or regulations made by the Secretary of State, a resolution of either House of Parliament;

(b)in the case of an order or regulations made by the Welsh Ministers, a resolution of the National Assembly for Wales.

Deddf Dysgu a Sgiliau 2000

2Yn Neddf Dysgu a Sgiliau 2000, hepgorer—

(a)adran 39 (pŵer Gweinidogion Cymru i benodi llywodraethwyr sefydliad sy’n dod o fewn y sector addysg bellach ac sy’n bennaf yn gwasanaethu poblogaeth Cymru), a

(b)yn Atodlen 9, paragraffau 22(4) a 25 (sy’n diwygio adrannau 19 ac 31 o Ddeddf Addysg Bellach ac Uwch 1992).

Gorchymyn Cyngor Cenedlaethol Cymru dros Addysg a Hyfforddiant (Trosglwyddo Swyddogaethau i Gynulliad Cenedlaethol Cymru a Diddymu’r Cyngor) 2005

3Yng Ngorchymyn Cyngor Cenedlaethol Cymru dros Addysg a Hyfforddiant (Trosglwyddo Swyddogaethau i Gynulliad Cenedlaethol Cymru a Diddymu’r Cyngor) 2005, yn Atodlen 1, hepgorer paragraffau 14 i 16, 18 a 59 (sy’n diwygio adrannau 19, 22, 27 ac 31 o Ddeddf Addysg Bellach ac Uwch 1992 ac adran 39 o Ddeddf Dysgu a Sgiliau 2000).

Deddf Addysg Bellach a Hyfforddiant 2007

4Yn Neddf Addysg Bellach a Hyfforddiant 2007, hepgorer—

(a)adran 18(5) (sy’n mewnosod adran 57A yn Neddf Addysg Bellach ac Uwch 1992),

(b)adran 21(3) i (5) (sy’n diwygio adran 19 o’r Ddeddf honno), ac

(c)adran 22 (a fyddai, pe bai mewn grym, yn mewnosod adran 49A yn Neddf Addysg Bellach ac Uwch 1992 er mwyn ei gwneud yn ofynnol i gorff llywodraethu sefydliad yn y sector addysg bellach yng Nghymru roi sylw i ganllawiau Gweinidogion Cymru ynghylch ymgynghori).

Deddf Prentisiaethau, Sgiliau, Plant a Dysgu 2009

5Yn Neddf Prentisiaethau, Sgiliau, Plant a Dysgu 2009, yn Atodlen 6, hepgorer paragraffau 3(1), (3) a (4) a 5(b) (sy’n diwygio adrannau 19(4A) a (4B) ac 31(2A) o Ddeddf Addysg Bellach ac Uwch 1992).

Mesur Dysgu a Sgiliau (Cymru) 2009

6Ym Mesur Dysgu a Sgiliau (Cymru) 2009, yn yr Atodlen, ym mharagraff 3 (sy’n diwygio adran 39 o Ddeddf Dysgu a Sgiliau 2000), hepgorer “39(1)”.

Deddf Addysg 2011

7Yn Neddf Addysg 2011, yn Atodlen 12, hepgorer paragraffau 3(3) i (5) a (7)(a) a (9), 5, 6, 7, 16(a), 43 a 45 (sy’n diwygio adrannau 19 ac 20, yn mewnosod adrannau 22 a 22ZA, ac yn disodli adran 27 o Ddeddf Addysg Bellach ac Uwch 1992 ac Atodlen 4 iddi ac yn diwygio adran 22 o Ddeddf Addysg Bellach a Hyfforddiant 2007).

Back to top

Options/Help

Print Options

Close

Legislation is available in different versions:

Latest Available (revised):The latest available updated version of the legislation incorporating changes made by subsequent legislation and applied by our editorial team. Changes we have not yet applied to the text, can be found in the ‘Changes to Legislation’ area. The revised version is currently only available in English.

Original (As Enacted or Made) - English: The original English language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Original (As Enacted or Made) - Welsh:The original Welsh language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Close

See additional information alongside the content

Show Explanatory Notes for Sections: Displays relevant parts of the explanatory notes interweaved within the legislation content.

Close

Opening Options

Different options to open legislation in order to view more content on screen at once

Close

Explanatory Notes

Text created by the Welsh Government department responsible for the subject matter of the Act to explain what the Act sets out to achieve and to make the Act accessible to readers who are not legally qualified. Explanatory Notes accompany all Acts of the National Assembly for Wales.

Close

More Resources

Access essential accompanying documents and information for this legislation item from this tab. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as enacted version that was used for the print copy
 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • correction slips
 • links to related legislation and further information resources
Close

More Resources

Use this menu to access essential accompanying documents and information for this legislation item. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as enacted version that was used for the print copy
 • correction slips

Click 'View More' or select 'More Resources' tab for additional information including:

 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • links to related legislation and further information resources