Search Legislation

Deddf Cartrefi Symudol (Cymru) 2013

Adran 29 - Penderfynu a yw person yn addas a phriodol

73.Mae adran 29(1) yn darparu bod rhaid i awdurdod lleol, wrth benderfynu a person yn “addas a phriodol” i reoli safle rheoleiddiedig, roi sylw i’r holl faterion a ystyria’n briodol, gan gynnwys unrhyw dystiolaeth o’r mathau a restrir yn is-adran (3) neu (4). Er enghraifft, o dan is-adran (3), dylai awdurdod lleol ystyried a yw ‘r person wedi torri unrhyw ddarpariaeth o’r gyfraith mewn perthynas â thai (gan gynnwys cartrefi symudol ) neu landlord a thenant.

74.O dan is-adran (4) haid i awdurdod lleol ystyried tystiolaeth bod unrhyw berson arall, sydd neu a fu gynt yn gysylltiedig a’r person, wedi gwneud unrhyw un o’r pethau a bennir yn is-adran (3), ac a yw’r dystiolaeth honno’n berthnasol i’r cwestiwn pa un a yw’r person ei hunan yn addas a phriodol i reoli’r safle rheoleiddiedig.

75.Mae is-adran (5) yn caniatáu i Weinidogion Cymru wneud rheoliadau i ddiwygio adran 29 er mwyn amrywio’r dystiolaeth y mae’n rhaid i awdurdod lleol roi sylw iddi wrth wneud penderfyniad o dan yr adran hon.

76.Os wy awdurdod lleol yn penderfynu nad yw person yn berson addas a phriodol, rhaid iddo hysbysu’r person o’r rhesymau am y penderfyniad hwnnw ac o hawl y person i apelio at Dribiwnlys Eiddo Preswyl o fewn 28 diwrnod ar ôl dyddiad y penderfyniad.

Back to top

Options/Help

Print Options

Close

Explanatory Notes

Text created by the Welsh Government department responsible for the subject matter of the Act to explain what the Act sets out to achieve and to make the Act accessible to readers who are not legally qualified. Explanatory Notes accompany all Acts of the National Assembly for Wales.

Close

More Resources

Access essential accompanying documents and information for this legislation item from this tab. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

  • the original print PDF of the as enacted version that was used for the print copy
  • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
  • confers power and blanket amendment details
  • all formats of all associated documents
  • correction slips
  • links to related legislation and further information resources