Search Legislation

Deddf Cartrefi Symudol (Cymru) 2013

Adran 28 - Gofyniad bod rhaid i reolwr safle fod yn berson addas a phriodol

70.Mae adran 28 yn cyflwyno gofyniad newydd o fod yn “berson addas a phriodol”, sy’n gymwys i berson sy’n rheoli safle rheoleiddiedig. Mae is-adran (1) yn pennu na chaiff perchennog tir ganiatáu i unrhyw ran o’r tir gael ei ddefnyddio fel safle rheoleiddiedig oni fodlonir yr awdurdod lleol fod naill ai’r perchennog neu berson a benodir gan y perchennog, neu gan yr awdurdod lleol (gyda chydsyniad y perchennog), yn berson addas a phriodol i reoli’r safle.

71.Mae isadran (2) yn darparu, pan fo perchennog tir yn caniatáu defnyddio safle yn groes i is-adran (1) heb berson addas a phriodol yn rheoli’r safle, y caiff yr awdurdod lleol wneud cais i Dribiwnlys Eiddo Preswyl am orchymyn yn dirymu trwydded y safle. Mae is-adrannau (3) a (4) yn darparu bod tramgwydd o’r fath yn drosedd a allai, yn dilyn collfarn ddiannod, ysgogi dirwy (sef hyd at uchafswm o £5,000 yn Nhachwedd 2013).

72.O dan is-adran (5), pan fo perchennog wedi ei gael yn euog o drosedd o dan is-adran (3) gan lys ynadon mewn perthynas â’r tir ar ddau neu ragor o achlysuron blaenorol, caiff yr awdurdod lleol wneud cais i’r llys ynadon am orchymyn yn dirymu trwydded y safle.

Back to top

Options/Help

Print Options

Close

Explanatory Notes

Text created by the Welsh Government department responsible for the subject matter of the Act to explain what the Act sets out to achieve and to make the Act accessible to readers who are not legally qualified. Explanatory Notes accompany all Acts of the National Assembly for Wales.

Close

More Resources

Access essential accompanying documents and information for this legislation item from this tab. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

  • the original print PDF of the as enacted version that was used for the print copy
  • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
  • confers power and blanket amendment details
  • all formats of all associated documents
  • correction slips
  • links to related legislation and further information resources