Search Legislation

Deddf Cartrefi Symudol (Cymru) 2013

Adran 25 - Adennill treuliau a hawlir o dan adran 19 neu 22

63.Mae’r adran hon yn ymdrin ag adennill treuliau a hawlir o dan adran 19 neu 22.

64.Mae is-adran (1) yn darparu, o’r adeg y daw hawliad o dan adran 19 neu 22 yn weithredol, y codir llog ar y treuliau a bennir yn yr hawliad, ar gyfradd a bennir gan yr awdurdod lleol, hyd nes bo’r holl symiau sy’n ddyladwy o dan yr hawliad wedi eu hadennill.

65.Mae is-adran (2) yn darparu, o’r adeg y daw’r hawliad yn weithredol, y bydd y treuliau a’r llog yn arwystl ar y tir y mae’r hysbysiad cydymffurfio yn ymwneud ag ef hyd nes bo’r treuliau a’r llog wedi eu hadennill.

66.Mae is-adran (3) yn pennu bod yr arwystl yn cael effaith fel arwystl cyfreithiol sydd yn bridiant tir lleol.

67.Mae is-adran (4) yn pennu y caiff yr awdurdod lleol ddibynnu ar bwerau a rhwymedïau penodol a bennir yn Neddf Cyfraith Eiddo 1925 i orfodi’r arwystl, gan gynnwys penodi derbynnydd. Mae is-adran (5) yn pennu pa bryd y ceir arfer y pŵer i benodi derbynnydd.

Back to top

Options/Help

Print Options

Close

Explanatory Notes

Text created by the Welsh Government department responsible for the subject matter of the Act to explain what the Act sets out to achieve and to make the Act accessible to readers who are not legally qualified. Explanatory Notes accompany all Acts of the National Assembly for Wales.

Close

More Resources

Access essential accompanying documents and information for this legislation item from this tab. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

  • the original print PDF of the as enacted version that was used for the print copy
  • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
  • confers power and blanket amendment details
  • all formats of all associated documents
  • correction slips
  • links to related legislation and further information resources