Search Legislation

Deddf Cartrefi Symudol (Cymru) 2013

Adran 22 - Camau o dan adran 20 neu 21: pŵer i hawlio

50.Mae adran 22 yn rhoi i awdurdod lleol y pŵer i hawlio treuliau os cymerwyd camau o dan adran 20 neu 21.

51.Mae adran 22(1) yn darparu, pan fo awdurdod lleol wedi cymryd camau o dan adran 20 neu 21, y caiff yr awdurdod lleol godi tâl ar y perchennog fel modd i adennill treuliau a dynnwyd ganddo wrth gymryd y camau a bennir ym mharagraffau (a) to (c).

52.Yn is-adrannau (4) a (5) pennir o fewn pa gyfnod o amser y ceir codi tâl am y costau a dynnwyd wrth gymryd camau brys, sy’n dibynnu ar pa un a ddygir apêl ai peidio.

53.Mae is-adran (6) yn pennu bod y pŵer i godi tâl yn arferadwy drwy gyflwyno i’r perchennog hawliad am y treuliau y mae’r awdurdod lleol yn ceisio’u hadennill, o fewn y cyfnod o amser a bennir yn is-adran (8).

54.Mae is-adran (7) yn darparu y caiff perchennog tir, y cyflwynir hawliad iddo o dan yr adran hon, apelio at Dribiwnlys Eiddo Preswyl yn erbyn yr hawliad hwnnw.

Back to top

Options/Help

Print Options

Close

Explanatory Notes

Text created by the Welsh Government department responsible for the subject matter of the Act to explain what the Act sets out to achieve and to make the Act accessible to readers who are not legally qualified. Explanatory Notes accompany all Acts of the National Assembly for Wales.

Close

More Resources

Access essential accompanying documents and information for this legislation item from this tab. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

  • the original print PDF of the as enacted version that was used for the print copy
  • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
  • confers power and blanket amendment details
  • all formats of all associated documents
  • correction slips
  • links to related legislation and further information resources