Search Legislation

Deddf Cartrefi Symudol (Cymru) 2013

Adran 19 - Hysbysiad cydymffurfio: pŵer i hawlio treuliau

36.Mae adran 19 yn darparu pŵer i adennill treuliau pan fo hysbysiad cydymffurfio wedi ei gyflwyno o dan adran 17.

37.Pan fo awdurdod lleol yn cyflwyno hysbysiad cydymffurfio i berchennog tir, caiff yr awdurdod lleol godi tâl ar y perchennog fel modd i adennill treuliau a dynnwyd gan yr awdurdod lleol iddynt wrth benderfynu a ddylid cyflwyno’r hysbysiad ac wrth baratoi a chyflwyno’r hysbysiad neu’r hawliad am dreuliau. Gallai’r tâl ymwneud, er enghraifft, â’r gost o sicrhau cyngor cyfreithiol er mwyn penderfynu a ddylid cyflwyno hysbysiad cydymffurfio ai peidio. Mae is-adran (2) yn egluro nad yw’r treuliau’n gyfyngedig i gyngor arbenigol. Caiff y tâl a godir gynnwys llog yn ogystal (gweler adran 25).

38.Caiff yr awdurdod lleol arfer ei bŵer i adennill treuliau drwy ddyroddi hawliad, sy’n nodi gwybodaeth am y treuliau fel a bennir yn adran 19(3) (a) i (c), yr un pryd ag y cyflwynir yr hysbysiad cydymffurfio.

39.Pan fo tribiwnlys yn caniatáu apêl yn erbyn y r hysbysiad cydymffurfio gwreiddiol (o dan adran 17) caiff wneud gorchymyn yr un pryd ynglŷn â’r hawliad am dreuliau a anfonwyd gyda’r hysbysiad; er enghraifft, gan gadarnhau neu ddileu’r tâl.

Back to top

Options/Help

Print Options

Close

Explanatory Notes

Text created by the Welsh Government department responsible for the subject matter of the Act to explain what the Act sets out to achieve and to make the Act accessible to readers who are not legally qualified. Explanatory Notes accompany all Acts of the National Assembly for Wales.

Close

More Resources

Access essential accompanying documents and information for this legislation item from this tab. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

  • the original print PDF of the as enacted version that was used for the print copy
  • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
  • confers power and blanket amendment details
  • all formats of all associated documents
  • correction slips
  • links to related legislation and further information resources