Search Legislation

Deddf Cartrefi Symudol (Cymru) 2013

Adran 18 - Hysbysiad cydymffurfio: trosedd a chollfarnau lluosog

33.Mae adran 18 yn pennu bod perchennog tir, y cyflwynwyd iddo hysbysiad cydymffurfio a ddaeth yn weithredol o dan adran 24, yn cyflawni trosedd os yw’n methu â chymryd y camau a bennir yn yr hysbysiad o fewn y cyfnod penodedig.

34.Mae is-adran (2) yn pennu, pan fo person yn euog o’r drosedd, mai’r gosb yw dirwy (sef uchafswm o £5000 yn Nhachwedd 2013). Mae is-adran (3) yn caniatáu amddiffyniad os oedd gan y perchennog esgus rhesymol dros beidio â chymryd y camau a bennir yn yr hysbysiad o fewn y cyfnod penodedig.

35.Mae’r is-adrannau (4) a (5) yn darparu, os oes gan berchennog safle ddwy neu ragor o gollfarnau am dorri hysbysiad cydymffurfio, y caiff awdurdod lleol wneud cais i’r llys (a gollfarnodd y perchennog) am ddirymu trwydded y safle.

Back to top

Options/Help

Print Options

Close

Explanatory Notes

Text created by the Welsh Government department responsible for the subject matter of the Act to explain what the Act sets out to achieve and to make the Act accessible to readers who are not legally qualified. Explanatory Notes accompany all Acts of the National Assembly for Wales.

Close

More Resources

Access essential accompanying documents and information for this legislation item from this tab. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

  • the original print PDF of the as enacted version that was used for the print copy
  • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
  • confers power and blanket amendment details
  • all formats of all associated documents
  • correction slips
  • links to related legislation and further information resources