Search Legislation

Deddf Llywodraeth Leol (Democratiaeth) (Cymru) 2013

Status:

This is the original version (as it was originally enacted).

 1. Testun rhagarweiniol

 2. RHAN 1 CYFLWYNIAD

  1. 1.Trosolwg

 3. RHAN 2 COMISIWN FFINIAU A DEMOCRATIAETH LEOL CYMRU

  1. Parhad ac enw

   1. 2.Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru

  2. Statws

   1. 3.Statws

  3. Aelodau

   1. 4.Aelodaeth

   2. 5.Deiliadaeth

  4. Trafodion

   1. 6.Trafodion

   2. 7.Y sêl a dilysrwydd dogfennau

  5. Staff, arbenigwyr a chomisiynwyr cynorthwyol

   1. 8.Prif weithredwr

   2. 9.Staff eraill

   3. 10.Arbenigwyr

   4. 11.Comisiynwyr cynorthwyol

  6. Pwerau cyffredinol a chyfarwyddiadau

   1. 12.Pwerau

   2. 13.Dirprwyo

   3. 14.Cyfarwyddiadau

  7. Materion ariannol

   1. 15.Cyllido

   2. 16.Swyddog cyfrifyddu

   3. 17.Pwyllgor archwilio

   4. 18.Pwyllgor archwilio: aelodaeth

   5. 19.Cyfrifon ac archwilio allanol

   6. 20.Adroddiadau blynyddol

 4. RHAN 3 TREFNIADAU AR GYFER LLYWODRAETH LEOL

  1. PENNOD 1 DYLETSWYDDAU I FONITRO TREFNIADAU LLYWODRAETH LEOL

   1. Dyletswydd y Comisiwn

    1. 21.Dyletswydd y Comisiwn i fonitro trefniadau ar gyfer llywodraeth leol

   2. Dyletswyddau prif gyngor

    1. 22.Dyletswyddau prif gynghorau mewn perthynas ag ardal

  2. PENNOD 2 ADOLYGIADAU ARDAL

   1. Prif ardaloedd

    1. 23.Adolygu ffiniau prif ardaloedd

    2. 24.Adolygu prif ardaloedd yn dilyn gorchymyn tref newydd

   2. Cymunedau

    1. 25.Adolygu ffiniau cymuned gan brif gyngor

    2. 26.Adolygu ffiniau cymuned gan y Comisiwn

   3. Siroedd wedi eu cadw

    1. 27.Adolygu siroedd wedi eu cadw

   4. Ffiniau tua’r môr

    1. 28.Adolygu ffiniau tua’r môr

  3. PENNOD 3 ADOLYGIADAU O DREFNIADAU ETHOLIADOL

   1. Prif ardaloedd

    1. 29.Adolygu trefniadau etholiadol ar gyfer prif ardal

    2. 30.Ystyriaethau ar gyfer adolygiad o drefniadau etholiadol prif ardal

   2. Cymunedau

    1. 31.Adolygu trefniadau etholiadol i gymuned gan brif gyngor

    2. 32.Adolygu trefniadau etholiadol cymuned gan y Comisiwn

    3. 33.Ystyriaethau ar gyfer adolygiad o drefniadau etholiadol cymuned

  4. PENNOD 4 Y WEITHDREFN AR GYFER ADOLYGIADAU LLYWODRAETH LEOL

   1. Y weithdrefn ar gyfer adolygiadau

    1. 34.Y weithdrefn ragadolygu

    2. 35.Ymgynghori ac ymchwilio

    3. 36.Adrodd ar yr adolygiad

  5. PENNOD 5 GWEITHREDU YN DILYN ADOLYGIAD

   1. Gweithredu gan Weinidogion Cymru

    1. 37.Gweithredu gan Weinidogion Cymru

   2. Gweithredu anweinidogol

    1. 38.Gweithredu newid i ffin cymuned

    2. 39.Gweithredu newid i drefniadau etholiadol cymuned

   3. Darpariaeth bellach ynghylch gweithredu a gorchmynion gweithredu

    1. 40.Gorchmynion gweithredu: darpariaeth ganlyniadol

    2. 41.Darpariaeth ganlyniadol a throsiannol gyffredinol

    3. 42.Trosglwyddo staff

    4. 43.Amrywio a dirymu gorchmynion

   4. Cytundebau rhwng cyrff cyhoeddus i ymdrin â newid

    1. 44.Cytundebau trosiannol o ran eiddo a chyllid

  6. PENNOD 6 DARPARIAETH ARALL SY’N BERTHNASOL I FFINIAU AWDURDODAU LLEOL

   1. 45.Newid ardal heddlu

   2. 46.Rhychwant ffiniau tua’r môr

   3. 47.Newid ffin yn dilyn newid cwrs dŵr

  7. PENNOD 7 DARPARIAETH AMRYWIOL

   1. 48.Cyfarwyddiadau a chanllawiau ynghylch Rhan 3

   2. 49.Ymchwiliadau lleol

 5. RHAN 4 ADOLYGIADAU O AELODAETH CYRFF CYHOEDDUS

  1. 50.Adolygiadau o gyrff cyhoeddus cymwys

 6. RHAN 5 NEWIDIADAU ERAILL I LYWODRAETH LEOL

  1. Aelodau llywyddol

   1. 51.Aelod llywyddol prif gyngor

  2. Biliau preifat

   1. 52.Hyrwyddo Biliau preifat

   2. 53.Gwrthwynebu Biliau preifat

   3. 54.Cyfyngu ar daliadau mewn perthynas â hyrwyddo neu wrthwynebu Biliau

  3. Mynediad i wybodaeth

   1. 55.Gwefannau cynghorau cymuned

   2. 56.Gofyniad i roi hysbysiadau cyhoeddus yn electronig

   3. 57.Cyfarfodydd a thrafodion cymunedau

   4. 58.Cofrestrau buddiannau aelodau

  4. Mynychu cyfarfodydd o bell

   1. 59.Mynychu cyfarfodydd prif gynghorau o bell

  5. Pwyllgorau gwasanaethau democrataidd

   1. 60.Pwyllgorau gwasanaethau democrataidd

  6. Pwyllgorau archwilio

   1. 61.Pwyllgorau archwilio

  7. Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol

   1. 62.Swyddogaethau sy’n ymwneud â thaliadau i aelodau

   2. 63.Swyddogaethau sy’n ymwneud â chyflogau penaethiaid gwasanaethau cyflogedig

   3. 64.Awdurdodau perthnasol

   4. 65.Adroddiadau blynyddol dilynol

   5. 66.Ymgynghori ar adroddiadau drafft

   6. 67.Gofynion cyhoeddusrwydd mewn adroddiadau

  8. Cyd-bwyllgorau safonau

   1. 68.Cyd-bwyllgorau safonau

   2. 69.Atgyfeirio achosion yn ymwneud ag ymddygiad

 7. RHAN 6 DARPARIAETH AMRYWIOL A CHYFFREDINOL

  1. 70.Darpariaeth atodol

  2. 71.Gorchmynion a rheoliadau

  3. 72.Dehongli

  4. 73.Diddymiadau, mân ddiwygiadau a diwygiadau canlyniadol

  5. 74.Adolygiadau sy’n mynd rhagddynt ac arbedion eraill

  6. 75.Cychwyn

  7. 76.Teitl byr

  1. ATODLEN 1

   MÂn ddiwygiadau a diwygiadau canlyniadol

   1. 1.Deddf Llywodraeth Leol 1972 (p. 70)

   2. 2.Deddf yr Heddlu 1996 (p. 16)

   3. 3.Deddf Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru) 2005 (p. 10)

   4. 4.Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011 (mccc 1)

   5. 5.Deddf Diwygio’r Heddlu a Chyfrifoldeb Cymdeithasol 2011 (p. 13)

   6. 6.Deddf Is-Ddeddfau Llywodraeth Leol (Cymru) 2012 (dccc 2)

  2. ATODLEN 2

   Diddymiadau

  3. ATODLEN 3

   Mynegai o ymadroddion wedi eU diffinio

Back to top

Options/Help

Print Options

Close

Legislation is available in different versions:

Latest Available (revised):The latest available updated version of the legislation incorporating changes made by subsequent legislation and applied by our editorial team. Changes we have not yet applied to the text, can be found in the ‘Changes to Legislation’ area. The revised version is currently only available in English.

Original (As Enacted or Made) - English: The original English language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Original (As Enacted or Made) - Welsh:The original Welsh language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Close

Opening Options

Different options to open legislation in order to view more content on screen at once

Close

Explanatory Notes

Text created by the Welsh Government department responsible for the subject matter of the Act to explain what the Act sets out to achieve and to make the Act accessible to readers who are not legally qualified. Explanatory Notes accompany all Acts of the Welsh Parliament.

Close

More Resources

Access essential accompanying documents and information for this legislation item from this tab. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as enacted version that was used for the print copy
 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • correction slips
 • links to related legislation and further information resources
Close

More Resources

Use this menu to access essential accompanying documents and information for this legislation item. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as enacted version that was used for the print copy
 • correction slips

Click 'View More' or select 'More Resources' tab for additional information including:

 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • links to related legislation and further information resources