Search Legislation

Search Results

Your title search for Aberystwyth in legislation has returned 29 results.

Sort ascending by TitleSort descending by Years and NumbersSort ascending by Legislation type
The A44 Trunk Road (Lovesgrove, Aberystwyth, Ceredigion) (Temporary 40 mph Speed Limit & No Overtaking) Order 20182018 No. 672Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cefnffordd yr A44 (Gelli Angharad, Aberystwyth, Ceredigion) (Terfyn Cyflymder 40 mya Dros Dro a Dim Goddiweddyd) 2018
The A44 Trunk Road (Lovesgrove Roundabout to Pont Dolau, near Aberystwyth, Ceredigion) (Temporary 30 mph Speed Limit & No Overtaking) Order 20182018 No. 112Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cefnffordd yr A44 (Cylchfan Gelli Angharad i Bont Dolau, ger Aberystwyth, Ceredigion) (Terfyn Cyflymder 30 mya Dros Dro a Dim Goddiweddyd) 2018
The A44 Trunk Road (Penweddig, Aberystwyth, Ceredigion) (Part-time 20 mph Speed Limit) Order 20172017 No. 858Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cefnffordd yr A44 (Penweddig, Aberystwyth, Ceredigion) (Terfyn Cyflymder 20 mya Rhan-amser) 2017
The A487 Trunk Road (Aberystwyth, Ceredigion to the Powys/Gwynedd County Boundary at Dyfi Bridge, Powys) (Temporary Speed Restrictions and No Overtaking) Order 20172017 No. 828Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cefnffordd yr A487 (Aberystwyth, Ceredigion i Ffin Sirol Powys/Gwynedd wrth Bontarddyfi, Powys) (Cyfyngiadau Cyflymder Dros Dro a Dim Goddiweddyd) 2017
The A487 Trunk Road (Aberaeron to Aberystwyth, Ceredigion) (Temporary Speed Restrictions and No Overtaking) Order 20172017 No. 821Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cefnffordd yr A487 (Aberaeron i Aberystwyth, Ceredigion) (Cyfyngiadau Cyflymder Dros Dro a Dim Goddiweddyd) 2017
The A44 Trunk Road (Llangurig, Powys to Aberystwyth, Ceredigion) (Temporary Speed Restrictions & No Overtaking) Order 20172017 No. 735Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cefnffordd yr A44 (Llangurig, Powys i Aberystwyth, Ceredigion) (Cyfyngiadau Cyflymder Dros Dro a Dim Goddiweddyd) 2017
The A44 Trunk Road (Lovesgrove, Aberystwyth, Ceredigion) (Temporary 40 mph Speed Limit & No Overtaking) Order 20172017 No. 673Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cefnffordd yr A44 (Gelli Angharad, Aberystwyth, Ceredigion) (Terfyn Cyflymder 40 mya Dros Dro a Dim Goddiweddyd) 2017
The A487 Trunk Road (Mill Street, Aberystwyth, Ceredigion) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20162016 No. 919Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cefnffordd yr A487 (Dan Dre, Aberystwyth, Ceredigion) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2016
The A44 Trunk Road (Lovesgrove, Aberystwyth, Ceredigion) (Temporary 40 mph Speed Limit & No Overtaking) Order 20162016 No. 633Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cefnffordd yr A44 (Gelli Angharad, Aberystwyth, Ceredigion) (Terfyn Cyflymder 40 mya Dros Dro a Dim Goddiweddyd) 2016
The A487 Trunk Road (Aberaeron to Aberystwyth, Ceredigion) (Temporary Speed Restrictions and No Overtaking) Order 20162016 No. 125Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cefnffordd yr A487 (Aberaeron i Aberystwyth, Ceredigion) (Cyfyngiadau Cyflymder Dros Dro a Dim Goddiweddyd) 2016
The A487 Trunk Road (Aberystwyth, Ceredigion to the Powys/Gwynedd County Boundary at Dyfi Bridge, Powys) (Temporary Speed Restrictions and No Overtaking) Order 20162016 No. 123Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cefnffordd yr A487 (Aberystwyth, Ceredigion i Ffin Sirol Powys/Gwynedd wrth Bontarddyfi, Powys) (Cyfyngiadau Cyflymder Dros Dro a Dim Goddiweddyd) 2016
The A44 Trunk Road (Llangurig, Powys to Aberystwyth, Ceredigion) (Temporary Speed Restrictions & No Overtaking) Order 20162016 No. 5Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cefnffordd yr A44 (Llangurig, Powys i Aberystwyth, Ceredigion) (Cyfyngiadau Cyflymder Dros Dro a Dim Goddiweddyd) 2016
The Swansea to Manchester Trunk Road (A483) and the Newtown to Aberystwyth Trunk Road (A489) (Newtown Bypass and De-Trunking) Order 20152015 No. 2016Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cefnffordd Abertawe i Fanceinion (Yr A483) a Chefnffordd y Drenewydd i Aberystwyth (Yr A489) (Ffordd Osgoi’r Drenewydd a Thynnu Statws Cefnffordd) 2015
The A487 Trunk Road (North Parade, Aberystwyth, Ceredigion) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20152015 No. 1738Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cefnffordd yr A487 (Rhodfa’r Gogledd, Aberystwyth, Ceredigion) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2015
The A487 Trunk Road (Mill Street, Aberystwyth, Ceredigion) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20142014 No. 3427Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cefnffordd yr A487 (Dan Dre, Aberystwyth, Ceredigion) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2014
The A487 Trunk Road (Great Darkgate Street, Aberystwyth, Ceredigion) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20142014 No. 2755Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cefnffordd yr A487 (Y Stryd Fawr, Aberystwyth, Ceredigion) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2014
The A487 Trunk Road (Bridge Street, Aberystwyth, Ceredigion) (Temporary Prohibition of Vehicles) (No.2) Order 20142014 No. 2465Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cefnffordd yr A487 (Stryd y Bont, Aberystwyth, Ceredigion) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) (Rhif 2) 2014
The A487 Trunk Road (Bridge Street, Aberystwyth, Ceredigion) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20142014 No. 1574Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cefnffordd yr A487 (Stryd y Bont, Aberystwyth, Ceredigion) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2014
The A44 Trunk Road (Lovesgrove, East of Aberystwyth, Ceredigion) (Temporary 40 MPH Speed Limit) Order 20142014 No. 1504Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cefnffordd yr A44 (Gelli Angharad, i’r Dwyrain o Aberystwyth, Ceredigion) (Terfyn Cyflymder o 40 MYA Dros Dro) 2014
The A487 Trunk Road (North Parade, Aberystwyth, Ceredigion) (Temporary Prohibition of Vehicles) (No.2) Order 20132013 No. 2552Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cefnffordd yr A487 (Rhodfa'r Gogledd, Aberystwyth, Ceredigion) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) (Rhif 2) 2013

Back to top