Search Legislation

Legislation from 2012

Your search for legislation from 2012 has returned more than 200 results.

Sort ascending by TitleYears and NumbersSort ascending by Legislation type
The Fire and Rescue Authorities (Improvement Plans) (Wales) Order 20122012 No. 1143 (W. 137)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Awdurdodau Tân ac Achub (Cynlluniau Gwella) (Cymru) 2012
The Welsh Language Board (Transfer of Staff, Property, Rights and Liabilities) Order 20122012 No. 752 (W. 102)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Bwrdd yr Iaith Gymraeg (Trosglwyddo Staff, Eiddo, Hawliau a Rhwymedigaethau) 2012
The Mink Keeping (Prohibition) (Wales) Order 20122012 No. 1427 (W. 177) (C. 53)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cadw Mincod (Gwahardd) (Cymru) 2012
The Mink Keeping (Prohibition) (Wales) Order 2012
Superseded by 2012 No. 1427
2012 (W. )Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cadw Mincod (Gwahardd) (Cymru) 2012
The Planning Permission (Withdrawal of Development Order or Local Development Order) (Compensation) (Wales) Order 20122012 No. 210 (W. 36)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Caniatâd Cynllunio (Tynnu'n ôl Orchymyn Datblygu neu Orchymyn Datblygu Lleol) (Iawndal) (Cymru) 2012
THE CARDIFF TO GLAN CONWY TRUNK ROAD (A470) (MAES YR HELMAU TO CROSS FOXES IMPROVEMENT AND DE-TRUNKING) ORDER 20122012 No. 157Wales Statutory Instruments
GORCHYMYN CEFNFFORDD CAERDYDD I LAN CONWY (YR A470) (GWELLIANT MAES YR HELMAU I CROSS FOXES A THYNNU STATWS CEFNFFORDD) 2012
The Neath to Abergavenny Trunk Road (A465) (Abergavenny to Hirwaun Dualling and Slip Roads) and East of Abercynon to East of Dowlais Trunk Road (A4060) and Cardiff to Glan Conwy Trunk Road (A470) (Connecting Roads) Order 1999 (Brynmawr to Tredegar) (Amendment) Order 20122012 No. 2092Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cefnffordd Castell-nedd –Y Fenni (A465) (Deuoli o’r Fenni i Hirwaun a'r Ffyrdd Ymuno ac Ymadael) a Ffordd Man i'r Dwyrain o Abercynon – Man i'r Dwyrain o Ddowlais (A4060) a Chefnffordd Caerdydd – Glanconwy (A470) (Ffyrdd Cysylltu) 1999 (Bryn-mawr i Dredegar) (Diwygio) 2012
The St Clears to Pembroke Dock Trunk Road (A477) (St Clears – Red Roses Improvement and De-Trunking) Order 20122012 No. 48Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cefnffordd Sanclêr i Ddoc Penfro (Yr A477) (Gwelliant Sanclêr – Rhos-Goch a Thynnu Statws Cefnffordd) 2012
The A40 Trunk Road (Glangwili Roundabout to Broad Oak, Carmarthenshire) (Temporary Traffic Restrictions and Prohibitions) Order 20122012 No. 2633Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cefnffordd yr A40 (Cylchfan Glangwili i Dderwen-fawr, Sir Gaerfyrddin) (Cyfyngiadau a Gwaharddiadau Traffig Dros Dro) 2012
The A40 Trunk Road (Raglan Roundabout, Monmouthshire) (Temporary Traffic Restrictions and Prohibitions) Order 20122012 No. 676Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cefnffordd yr A40 (Cylchfan Rhaglan, Sir Fynwy) (Cyfyngiadau a Gwaharddiadau Traffig Dros Dro) 2012
The A40 Trunk Road (Tarrell Roundabout, Brecon to County Boundary, Glangrwyney, Powys) (Temporary Traffic Restrictions and Prohibition) Order 20122012 No. 2221Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cefnffordd yr A40 (Cylchfan Tarrell, Aberhonddu i'r Ffin Sirol, Glangrwyne, Powys) (Cyfyngiadau a Gwaharddiad Traffig Dros Dro) 2012
The A40 Trunk Road (Dolau Gwynion, Near Llandovery, Carmarthenshire) (Temporary Traffic Restrictions and Prohibition) Order 20122012 No. 366Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cefnffordd yr A40 (Dolau Gwynion, Ger Llanymddyfri, Sir Gaerfyrddin) (Cyfyngiadau a Gwaharddiad Dros Dro ar Draffig) 2012
The A40 Trunk Road (Dryslwyn to Nantgaredig, Carmarthenshire) (Temporary Traffic Restrictions and Prohibition) Order 20122012 No. 367Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cefnffordd yr A40 (Dryslwyn i Nantgaredig, Sir Gaerfyrddin) (Cyfyngu a Gwahardd Traffig Dros Dro) 2012
The A40 Trunk Road (Northbound on Slip Road, Monmouth, Monmouthshire) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20122012 No. 1505Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cefnffordd yr A40 (Ffordd Ymuno tua'r Gogledd, Trefynwy, Sir Fynwy) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2012
The A40 Trunk Road (Haverfordwest, Pembrokeshire) (Temporary Traffic Restrictions & Prohibition) Order 20122012 No. 2444Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cefnffordd yr A40 (Hwlffordd, Sir Benfro) (Cyfyngiadau a Gwaharddiad Traffig Dros Dro) 2012
The A40 Trunk Road (East of Glangrwyney, Monmouthshire & Powys) (Temporary Traffic Restrictions & Prohibition) Order 20122012 No. 430Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cefnffordd yr A40 (Man i'r Dwyrain o Langrwyne, Sir Fynwy a Phowys) (Cyfyngiadau a Gwaharddiad Traffig Dros Dro) 2012
The A40 Trunk Road (North of Dixton Roundabout to Wye Bridge Junction, Monmouth, Monmouthshire) (Temporary 40 mph Speed Limit) Order 20122012 No. 2446Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cefnffordd yr A40 (Man i'r Gogledd o Gylchfan Llandidwg i Gyffordd Pont Afon Gwy, Trefynwy, Sir Fynwy) (Terfyn Cyflymder 40 mya Dros Dro) 2012
The A40 Trunk Road (Slebech, Pembrokeshire) (Temporary Traffic Restrictions and Prohibition) Order 20122012 No. 1912Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cefnffordd yr A40 (Slebets, Sir Benfro) (Cyfyngiadau a Gwaharddiad Traffig Dros Dro) 2012
The A40 Trunk Road (Monmouth, Monmouthshire) (Temporary Traffic Restrictions and Prohibitions) Order 20122012 No. 427Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cefnffordd yr A40 (Trefynwy, Sir Fynwy) (Cyfyngu a Gwahardd Traffig Dros Dro) 2012
The A40 Trunk Road (Gibraltar Tunnels, Monmouth, Monmouthshire) (Temporary Traffic Restriction and Prohibition) Order 20122012 No. 1400Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cefnffordd yr A40 (Twnelau Gibraltar, Trefynwy, Sir Fynwy) (Gwaharddiad a Chyfyngiad Traffig Dros Dro) 2012

Back to top