Search Legislation

Legislation from 2012 applicable to Wales

Your search for legislation from 2012 applicable to Wales has returned more than 200 results.

Sort ascending by TitleYears and NumbersSort ascending by Legislation type
The Town and Country Planning (Compensation) (Wales) (No. 2) Regulations 20122012 No. 2319 (W. 253)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Digolledu) (Cymru) (Rhif 2) 2012
The Town and Country Planning (Compensation) (Wales) Regulations 20122012 No. 789 (W. 105)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Digolledu) (Cymru) 2012
The Town and Country Planning (Control of Advertisements) (Amendment) (Wales) Regulations 20122012 No. 791 (W. 106)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Rheoli Hysbysebion) (Diwygio) (Cymru) 2012
The Deregistration and Exchange of Common Land and Greens (Procedure) (Wales) Regulations 20122012 No. 738 (W. 98)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Dadgofrestru a Chyfnewid Tir Comin a Meysydd Tref neu Bentref (Gweithdrefn) (Cymru) 2012
The Materials and Articles in Contact with Food (Wales) Regulations 20122012 No. 2705 (W. 291)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Deunyddiau ac Eitemau mewn Cysylltiad â Bwyd (Cymru) 2012
The Cancellation of Student Loans for Living Costs Liability (Wales) Regulations 20122012 No. 1518 (W. 201)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Dileu Atebolrwydd dros Fenthyciadau i Fyfyrwyr at Gostau Byw (Cymru) 2012
The Fire Safety (Employees' Capabilities) (Wales) Regulations 20122012 No. 1085 (W. 133)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Diogelwch Tân (Galluoedd Cyflogeion) (Cymru) 2012
The Beef and Pig Carcase Classification (Wales) (Amendment) Regulations 20122012 No. 948 (W. 125)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Dosbarthu Carcasau Eidion a Moch (Cymru) (Diwygio) 2012
The Designation of Features (Appeals) (Wales) Regulations 20122012 No. 1819 (W. 228)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Dynodi Nodweddion (Apelau) (Cymru) 2012
The Designation of Features (Notices) (Wales) Regulations 20122012 No. 1692 (W. 218)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Dynodi Nodweddion (Hysbysiadau) (Cymru) 2012
The Student Fees (Qualifying Courses and Persons) (Wales) (Amendment) Regulations 20122012 No. 1630 (W. 209)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Ffioedd Myfyrwyr (Cyrsiau a Phersonau Cymhwysol) (Cymru) (Diwygio) 2012
The London Olympic Games and Paralympic Games (Advertising and Trading) (Wales) Regulations 20122012 No. 60 (W. 14)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Gemau Olympaidd a Gemau Paralympaidd Llundain (Hysbysebu a Masnachu) (Cymru) 2012
The Assembly Learning Grants and Loans (Higher Education) (Wales) (No.2) (Amendment) (No.2) Regulations 20122012 No. 1156 (W. 139)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Grantiau a Benthyciadau Dysgu'r Cynulliad (Addysg Uwch) (Cymru) (Rhif 2) (Diwygio) (Rhif 2) 2012
The Assembly Learning Grants and Loans (Higher Education) (Wales) (No.2) (Amendment) Regulations 20122012 No. 14 (W. 5)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Grantiau a Benthyciadau Dysgu'r Cynulliad (Addysg Uwch) (Cymru) (Rhif 2) (Diwygio) 2012
The Works on Common Land, etc. (Procedure) (Wales) Regulations 20122012 No. 737 (W. 97)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Gwaith ar Diroedd Comin, etc. (Gweithdrefn) (Cymru) 2012
The Residential Property Tribunal Procedures and Fees (Wales) Regulations 20122012 No. 531 (W. 83)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Gweithdrefnau a Ffioedd Tribiwnlys Eiddo Preswyl (Cymru) 2012
The Food Hygiene (Wales) (Amendment) (No. 2) Regulations 20122012 No. 1765 (W. 225)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Hylendid Bwyd (Cymru) (Diwygio) (Rhif 2) 2012
The Food Hygiene (Wales) (Amendment) Regulations 20122012 No. 975 (W. 129)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Hylendid Bwyd (Cymru) (Diwygio) 2012
The Tobacco Advertising and Promotion (Display of Prices) (Wales) Regulations 20122012 No. 1911 (W. 233)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Hysbysebu a Hyrwyddo Tybaco (Arddangos Prisiau) (Cymru) 2012
The Tobacco Advertising and Promotion (Display) (Wales) Regulations 20122012 No. 1285 (W. 163)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Hysbysebu a Hyrwyddo Tybaco (Arddangos) (Cymru) 2012

Back to top