Search Legislation

Legislation from 2012 applicable to Wales

Your search for legislation from 2012 applicable to Wales has returned more than 200 results.

Sort ascending by TitleYears and NumbersSort ascending by Legislation type
The Education (Wales) Measure 2011 (Commencement No. 1) Order 20122012 No. 2656 (C. 106) (W. 288)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Mesur Addysg (Cymru) 2011 (Cychwyn Rhif 1) 2012
The Mental Health (Wales) Measure 2010 (Commencement No.2) Order 20122012 No. 1397 (C. 52) (W. 169)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Mesur Iechyd Meddwl (Cymru) 2010 (Cychwyn Rhif 2) 2012
The Mental Health (Wales) Measure 2010 (Commencement No.3) Order 20122012 No. 2411 (W. 261) (C. 93)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Mesur Iechyd Meddwl (Cymru) 2010 (Cychwyn Rhif 3) 2012
The Local Government (Wales) Measure 2011 (Commencement No. 2 and Saving Provisions) Order 20122012 No. 1187 (W. 145) (C. 40)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011 (Cychwyn Rhif 2 a Darpariaethau Arbed) 2012
The Children and Families (Wales) Measure 2010 (Commencement No. 4) Order 20122012 No. 191 (C. 5) (W. 30)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Mesur Plant a Theuluoedd (Cymru) 2010 (Cychwyn Rhif 4) 2012
The Children and Families (Wales) Measure 2010 (Commencement No. 5) Order 20122012 No. 2453 (C. 96) (W. 267)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Mesur Plant a Theuluoedd (Cymru) 2010 (Cychwyn Rhif 5) 2012
The Housing (Wales) Measure 2011 (Commencement No.2) Order 20122012 No. 2091 (W. 241) (C. 83)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Mesur Tai (Cymru) 2011 (Cychwyn Rhif 2) 2012
The Housing (Wales) Measure 2011 (Consequential Amendments to Subordinate Legislation) Order 20122012 No. 2090 (W. 240)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Mesur Tai (Cymru) 2011 (Diwygiadau Canlyniadol i Is-ddeddfwriaeth) 2012
The Welsh Language (Wales) Measure 2011 (Commencement No.2) Order 20122012 No. 46 (C. 1) (W. 10)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011 (Cychwyn Rhif 2) 2012
The Welsh Language (Wales) Measure 2011 (Commencement No.3) Order 20122012 No. 223 (C. 7) (W. 37)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011 (Cychwyn Rhif 3) 2012
The Welsh Language (Wales) Measure 2011 (Commencement No.4) Order 20122012 No. 969 (C. 31) (W. 126)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011 (Cychwyn Rhif 4) 2012
The Welsh Language (Wales) Measure 2011 (Commencement No.5) Order 20122012 No. 1096 (W. 135) (C. 35)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011 (Cychwyn Rhif 5) 2012
The Welsh Language (Wales) Measure 2011 (Commencement No.6) Order 20122012 No. 1423 (W. 176) (C. 53)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011 (Cychwyn Rhif 6) 2012
The Welsh Language (Wales) Measure 2011 (Transfer of functions, Transitional and Consequential Provisions) Order 20122012 No. 990 (W. 130)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011 (Trosglwyddo Swyddogaethau, Darpariaethau Trosiannol a Chanlyniadol) 2012
The Badger (Control Area) (Wales) (Revocation) Order 20122012 No. 1387 (W. 168)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Moch Daear (Ardal Reoli) (Cymru) (Dirymu) 2012
The Recognised Persons (Monetary Penalties) (Determination of Turnover) (Wales) Order 20122012 No. 1248 (W. 153)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Personau Cydnabyddedig (Cosbau Ariannol) (Penderfynu Trosiant) (Cymru) 2012
The Sea Fish (Specified Sea Areas) (Prohibition of Fishing Method) (Wales) Order 20122012 No. 2571 (W. 282)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Pysgod Môr (Ardaloedd Môr Penodedig) (Gwahardd Dull Pysgota) (Cymru) 2012
The Swansea Bay (Thomas Shellfish Limited) Mussel Fishery Order 20122012 No. 1689 (W. 217)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Pysgodfa Cregyn Gleision Bae Abertawe (Thomas Shellfish Limited) 2012
The Pembrokeshire (St. Mary Out Liberty and Tenby Communities) Order 20122012 No. 805 (W. 112)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Sir Benfro (Cymunedau Llanfair Dinbych-y-pysgod a Dinbych-y-pysgod) 2012
The National Curriculum (Assessment Arrangements on Entry to the Foundation Phase) (Wales) (Revocation) Order 20122012 No. 935 (W. 121)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn y Cwricwlwm Cenedlaethol (Trefniadau Asesu wrth Dderbyn i'r Cyfnod Sylfaenol) (Cymru) (Dirymu) 2012

Back to top