Search Legislation

Legislation from 2011

Your search for legislation from 2011 has returned more than 200 results.

Sort ascending by TitleYears and NumbersSort ascending by Legislation type
The A483 Trunk Road (Bridge Street, Llandeilo, Carmarthenshire) (Temporary Waiting Restrictions) Order 20112011 No. 756Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cefnffordd yr A483 (Heol y Bont, Llandeilo, Sir Gaerfyrddin) (Cyfyngiadau ar Aros Dros Dro) 2011
The A483 Trunk Road (Llandybie, Carmarthenshire) (Temporary 10 mph Speed Limit & No Overtaking) Order 20112011 No. 2082Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cefnffordd yr A483 (Llandybïe, Sir Gaerfyrddin) (Terfyn Cyflymder 10 mya Dros Dro a Dim Goddiweddyd) 2011
The A483 Trunk Road (Ammanford, Carmarthenshire) (Various Waiting Restrictions) Order 20112011 No. 2514Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cefnffordd yr A483 (Rhydaman, Sir Gaerfyrddin) (Amrywiol Gyfyngiadau Aros) 2011
The A483 Trunk Road (Northbound On Slip Road at Junction 3, Wrexham Bypass, Wrexham) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20112011 No. 2708Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cefnffordd yr A483 (Y Ffordd Ymuno tua'r Gogledd wrth Gyffordd 3, Ffordd Osgoi Wrecsam, Wrecsam) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2011
The A487 Trunk Road (Fishguard, Pembrokeshire) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20112011 No. 2538Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cefnffordd yr A487 (Abergwaun, Sir Benfro) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2011
The A487 Trunk Road (Cardigan, Ceredigion) (Temporary 40 mph Speed Limit) Order 20112011 No. 779Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cefnffordd yr A487 (Aberteifi, Ceredigion) (Terfyn Cyflymder 40 mya Dros Dro) 2011
The A487 Trunk Road (Tremadog Roundabout to Porthmadog Roundabout, South of Tremadog, Gwynedd) (Temporary Traffic Restrictions) Order 20112011 No. 2326Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cefnffordd yr A487 (Cylchfan Tremadog i Gylchfan Porthmadog, Man i'r De o Dremadog, Gwynedd) (Cyfyngiadau Traffig Dros Dro) 2011
The A487 Trunk Road (Penglais Road, Aberystwyth, Ceredigion) (40 mph Speed Limit) Order 20112011 No. 1395Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cefnffordd yr A487 (Ffordd Penglais, Aberystwyth, Ceredigion) (Terfyn Cyflymder 40 mya) 2011
The A487 Trunk Road (Glandyfi Improvement, Ceredigion) (Temporary Traffic Prohibition and Restrictions) Order 20112011 No. 442Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cefnffordd yr A487 (Gwelliant Glandyfi, Ceredigion) (Gwaharddiad a Chyfyngiadau Traffig Dros Dro) 2011
The A487 Trunk Road (Tre’r-ddol and Tre Taliesin, Ceredigion) (30 mph and 40 mph Speed Limits) Order 20112011 No. 1394Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cefnffordd yr A487 (Tre'r-ddôl a Thre Taliesin, Ceredigion) (Terfynau Cyflymder 30 mya a 40 mya) 2011
The A487 Trunk Road (Ty Cerrig, Garndolbenmaen, Gwynedd) (Temporary Traffic Restrictions & Prohibition) Order 20112011 No. 242Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cefnffordd yr A487 (Tŷ Cerrig, Garndolbenmaen, Gwynedd) (Cyfyngiadau a Gwaharddiad Traffig Dros Dro) 2011
The A494 Trunk Road (Llanelidan Junction to Clawdd Poncen, Denbighshire) (Temporary Traffic Restrictions and Prohibition) Order 20112011 No. 590Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cefnffordd yr A494 (Cyffordd Llanelidan i Glawdd Poncen, Sir Ddinbych) (Cyfyngiadau Traffig Dros Dro a Gwaharddiad) 2011
The A494 Trunk Road (Glan-yr-Afon to Braich Du, Gwynedd) (Temporary Traffic Restrictions and Prohibition) Order 20112011 No. 339Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cefnffordd yr A494 (Glanyrafon i Fraich Ddu, Gwynedd) (Cyfyngiadau a Gwaharddiad Traffig Dros Dro) 2011
The A494 Trunk Road (Golwg Hir, Gwynedd) (Temporary Traffic Restrictions & Prohibitions) Order 20112011 No. 2734Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cefnffordd yr A494 (Golwg Hir, Gwynedd) (Cyfyngiadau a Gwaharddiadau Traffig Dros Dro) 2011
The A494 Trunk Road (East of Tan yr Unto Bends, Denbighshire) (Temporary Traffic Restrictions and Prohibitions) Order 20112011 No. 1229Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cefnffordd yr A494 (Man i’r Dwyrain o Droeon Tan-yr-unto, Sir Ddinbych) (Cyfyngiadau a Gwaharddiadau Traffig Dros Dro) 2011
The A494 Trunk Road (East of Ruthin, Denbighshire) (Temporary Traffic Prohibitions and Restriction) Order 20112011 No. 2382Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cefnffordd yr A494 (Man i'r Dwyrain o Ruthun, Sir Ddinbych) (Gwaharddiadau a Chyfyngiad Traffig Dros Dro) 2011
The A494 Trunk Road (South West of Bryn Saith Marchog, Denbighshire) (Temporary Traffic Restrictions and Prohibitions) Order 20112011 No. 1426Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cefnffordd yr A494 (Man i’r De-orllewin o Frynsaithmarchog, Sir Ddinbych) (Cyfyngiadau a Gwaharddiadau Traffig Dros Dro) 2011
The A494 Trunk Road (Ruthin, Denbighshire) (Temporary Traffic Restrictions and Prohibitions) Order 20112011 No. 2349Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cefnffordd yr A494 (Rhuthun, Sir Ddinbych) (Cyfyngiadau a Gwaharddiadau Dros Dro) 2011
The A494/A550 Trunk Road (Queensferry Interchange to Deeside Industrial Park Interchange, Flintshire) (Temporary Traffic Restriction & Prohibitions) Order 20112011 No. 537Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cefnffordd yr A494/A550 (Cyfnewidfa Queensferry i Gyfnewidfa Parc Diwydiannol Glannau Dyfrdwy, Sir y Fflint) (Cyfyngiad Traffig a Gwaharddiadau Traffig Dros Dro) 2011
The A5 Trunk Road (Halfway Bridge to Bethesda, Gwynedd) (Temporary 40 mph Speed Limit) Order 20112011 No. 120Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cefnffordd yr A5 (Pont y Pandy i Fethesda, Gwynedd) (Terfyn Cyflymder 40 mya Dros Dro) 2011

Back to top