Search Legislation

Legislation from 2011

Your search for legislation from 2011 has returned more than 200 results.

Sort ascending by TitleYears and NumbersSort ascending by Legislation type
The A465 Trunk Road (Rassau Roundabout to Brynmawr Roundabout, Blaenau Gwent) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20112011 No. 2408Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cefnffordd yr A465 (Cylchfan Rasa i Gylchfan Brynmawr, Blaenau Gwent) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2011
The A465 Trunk Road (Llandarcy to Cwmgwrach, Neath Port Talbot) (Temporary Traffic Restrictions and Prohibitions) Order 20112011 No. 430Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cefnffordd yr A465 (Llandarcy i Gwm-gwrach, Castellnedd Port Talbot) (Cyfyngiadau a Gwaharddiadau Traffig Dros Dro) 2011
The A465 Trunk Road (In the Vicinity of Cefn Coed Roundabout, Merthyr Tydfil County Borough) (Temporary Prohibition of Vehicles & Cyclists) Order 20112011 No. 3101Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cefnffordd yr A465 (Yng Nghyffiniau Cylchfan Cefncoedycymer, Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful) (Gwahardd Cerbydau a Beicwyr Dros Dro) 2011
The A465 Trunk Road (Eastbound Slip Roads at Llanfoist Junction, Llanfoist, Monmouthshire) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20112011 No. 2354Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cefnffordd yr A465(Y Ffyrdd Ymuno ac Ymadael tua'r Dwyrain wrth Gyffordd Llan-ffwyst, Llan-ffwyst, Sir Fynwy) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2011
The A470 Trunk Road (Taffs Well Interchange, Cardiff to Nantgarw Interchange, Rhondda Cynon Taf) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20112011 No. 2373Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cefnffordd yr A470 (Cyfnewidfa Ffynnon Taf, Caerdydd i Gyfnewidfa Nantgarw, Rhondda Cynon Taf) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2011
The A470 Trunk Road (Taffs Well to Nantgarw, Rhondda Cynon Taf) (Temporary 50 MPH Speed Limit) Order 20112011 No. 39Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cefnffordd yr A470 (Ffynnon Taf i Nantgarw, Rhondda Cynon Taf) (Terfyn Cyflymder 50 MYA Dros Dro) 2011
The A470 Trunk Road (Various Locations between Llandinam and Cemmaes, Powys) (Temporary Traffic Restrictions & Prohibition) Order 20112011 No. 2513Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cefnffordd yr A470 (Gwahanol Fannau rhwng Llandinam a Chemais, Powys) (Cyfyngiadau a Gwaharddiad Traffig Dros Dro) 2011
The A470 Trunk Road (Commins Coch, Powys) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20112011 No. 2787Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cefnffordd yr A470 (Comins-coch, Powys) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2011
The A470 Trunk Road (Moat Lane Level Crossing, Nr. Caersws, Powys) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20112011 No. 737Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cefnffordd yr A470 (Croesfan Reilffordd Moat Lane, ger Caersŵs, Powys) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2011
The A470 Trunk Road (Junction 32, Coryton Interchange, Cardiff) (40 mph Speed Limit) Order 20112011 No. 2887Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cefnffordd yr A470 (Cyffordd 32, Cyfnewidfa Coryton, Caerdydd) (Terfyn Cyflymder 40 mya) 2011
The A470 Trunk Road (Dolwyddelan, Conwy County Borough) (Temporary Traffic Restrictions & Prohibition) Order 20112011 No. 1346Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cefnffordd yr A470 (Dolwyddelan, Bwrdeistref Sirol Conwy) (Cyfyngiadau a Gwaharddiad Traffig Dros Dro) 2011
The A470 Trunk Road (Slip Roads at Taffs Well and Upper Boat Interchanges, Rhondda Cynon Taf) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20112011 No. 578Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cefnffordd yr A470 (Ffyrdd Ymuno ac Ymadael wrth Gyfnewidfeydd Ffynnon Taf a Glan-bad, Rhondda Cynon Taf) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2011
The A470 Trunk Road (Gelligemlyn, Gwynedd) (Temporary Traffic Restrictions and Prohibitions) Order 20112011 No. 1397Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cefnffordd yr A470 (Gelligemlyn, Gwynedd) (Cyfyngiadau a Gwaharddiadau Traffig Dros Dro) 2011
The A470 Trunk Road (South of Rhyd-y-car Roundabout, Merthyr Tydfil) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20112011 No. 151Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cefnffordd yr A470 (I'r De o Gylchfan Rhyd-y-car, Merthyr Tudful) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2011
The A470 Trunk Road (Llanrwst, Conwy) (Temporary Traffic Restrictions and Prohibitions) Order 20112011 No. 2445Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cefnffordd yr A470 (Llanrwst, Conwy) (Cyfyngiadau a Gwaharddiadau Traffig Dros Dro) 2011
The A470 Trunk Road (Maenan, North of Llanrwst, Conwy) (Temporary Traffic Restrictions and Prohibition) Order 20112011 No. 1428Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cefnffordd yr A470 (Maenan, i’r Gogledd o Lanrwst, Conwy) (Cyfyngiadau a Gwaharddiad Traffig Dros Dro) 2011
The A470 Trunk Road (Caersws Bridge, Caersws, Powys) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20112011 No. 2733Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cefnffordd yr A470 (Pont Caersŵs, Caersŵs, Powys) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2011
The A470 Trunk Road (Newbridge on Wye to Llangurig, Powys) (Temporary Traffic Restrictions and Prohibition) Order 20112011 No. 2233Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cefnffordd yr A470 (Pontnewydd-ar-Wy i Langurig, Powys) (Cyfyngiadau a Gwaharddiad Traffig Dros Dro) 2011
The A470 Trunk Road (Pwllan, South of Llandinam, Powys) (Temporary Traffic Restrictions & Prohibition) Order 20112011 No. 2732Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cefnffordd yr A470 (Pwllan, i’r De o Landinam, Powys) (Cyfyngu a Gwahardd Traffig Dros Dro) 2011
The A470 Trunk Road (Red House Bends, Cwmbach, Powys) (Temporary Prohibition of Vehicles, Cyclists and Pedestrians) Order 20112011 No. 1348Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cefnffordd yr A470 (Red House Bends, Cwm-bach, Powys) (Gwahardd Dros Dro Gerbydau, Beicwyr a Cherddwyr) 2011

Back to top