Search Legislation

Legislation from 2011

Your search for legislation from 2011 has returned more than 200 results.

Sort ascending by TitleYears and NumbersSort ascending by Legislation type
The Higher Education Act 2004 (Commencement No. 3) (Wales) Order 20112011 No. 297 (W. 50) (C. 13)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Deddf Addysg Uwch 2004 (Cychwyn Rhif 3) (Cymru) 2011
The Equality Act 2010 (Specification of Relevant Welsh Authorities) Order 20112011 No. 1063 (W. 154)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Deddf Cydraddoldeb 2010 (Pennu Awdurdodau Cymreig Perthnasol) 2011
The Planning and Compulsory Purchase Act 2004 (Commencement No 4 and Consequential, Transitional and Savings Provisions) (Wales) (Amendment) Order 20112011 No. 101 (W. 21) (C. 7)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Deddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol 2004 (Cychwyn Rhif 4 a Darpariaethau Canlyniadol a Throsiannol a Darpariaethau Arbed) (Cymru) (Diwygio) 2011
The Local Democracy, Economic Development and Construction Act 2009 (Commencement No. 1) (Wales) Order 20112011 No. 1514 (C. 57) (W. 178)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Deddf Democratiaeth Leol, Datblygu Economaidd ac Adeiladu 2009 (Cychwyn Rhif 1) (Cymru) 2011
The Local Democracy, Economic Development and Construction Act 2009 (Commencement No. 2) (Wales) Order 20112011 No. 1597 (C. 61) (W. 185)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Deddf Democratiaeth Leol, Datblygu Economaidd ac Adeiladu 2009 (Cychwyn Rhif 2) (Cymru) 2011
The Health Act 2009 (Commencement No. 2) (Wales) Order 20112011 No. 2362 (W. 248) (C. 83)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Deddf Iechyd 2009 (Cychwyn Rhif 2) (Cymru) 2011
The Health and Social Care Act 2008 (Commencement No.17) Order 20112011 No. 986 (C. 39) (W. 143)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Deddf Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Cychwyn Rhif 17) 2011
The Health and Social Care (Community Health and Standards) Act 2003 Commencement (Wales) (No. 5) Order 20112011 No. 212 (W. 43) (C. 12)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Deddf Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Iechyd Cymunedol a Safonau) (Cymru) 2003 (Cychwyn Rhif 5) 2011
The Government of Wales Act 2006 (Commencement of Assembly Act Provisions, Transitional and Saving Provisions and Modifications) Order 20112011 No. 1011 (C. 42) (W. 150)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Deddf Llywodraeth Cymru 2006 (Cychwyn Darpariaethau Deddfau'r Cynulliad, Darpariaethau Trosiannol ac Arbed ac Addasiadau) 2011
The Children and Young Persons Act 2008 (Commencement No. 5) (Wales) Order 20112011 No. 824 (C. 32) (W. 123)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Deddf Plant a Phobl Ifanc 2008 (Cychwyn Rhif 5) (Cymru) 2011
The Children and Young Persons Act 2008 (Commencement No. 6) (Wales) Order 20112011 No. 949 (W. 135) (C. 37)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Deddf Plant a Phobl Ifanc 2008 (Cychwyn Rhif 6) (Cymru) 2011
The Apprenticeships, Skills, Children and Learning Act 2009 (Commencement No. 3) (Wales) Order 20112011 No. 829 (W. 124) (C. 33)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Deddf Prentisiaethau, Sgiliau, Plant a Dysgu 2009 (Cychwyn Rhif 3) (Cymru) 2011
The Housing and Regeneration Act 2008 (Commencement No. 2) (Wales) Order 20112011 No. 1863 (W. 201) (C. 68)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Deddf Tai ac Adfywio 2008 (Cychwyn Rhif 2) (Cymru) 2011
The Food Protection (Emergency Prohibitions) (Radioactivity in Sheep) (Wales) (Partial Revocation) Order 20112011 No. 2759 (W. 297)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Diogelu Bwyd (Gwaharddiadau Brys) (Ymbelydredd mewn Defaid) (Cymru) (Dirymu'n Rhannol) 2011
The Water (Prevention of Pollution) (Code of Good Agricultural Practice) (Wales) Order 20112011 No. 1012 (W. 151)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Dŵr (Atal Llygredd) (Cod Ymarfer Amaethyddol Da) (Cymru) 2011
The Civil Enforcement of Parking Contraventions (County Borough of Merthyr Tydfil) Designation Order 20112011 No. 2868 (W. 307)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Dynodi Gorfodi Sifil ar Dramgwyddau Parcio (Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful) 2011
The Civil Enforcement of Parking Contraventions (County of Powys) Designation Order 20112011 No. 433 (W. 62)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Dynodi Gorfodi Sifil ar Dramgwyddau Parcio (Sir Powys) 2011
The Welsh Forms of Oaths and Affirmations (Government of Wales Act 2006) (Amendment) Order 20112011 No. 594 (W. 87)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Ffurfiau Cymraeg Llwon a Chadarnhadau (Deddf Llywodraeth Cymru 2006) (Diwygio) 2011
The Saundersfoot Harbour Empowerment Order 20112011 No. 1565 (W. 180)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Grymuso Harbwr Saundersfoot 2011
The Right of a Child to Make a Disability Discrimination Claim (Schools) (Wales) Order 20112011 No. 1651 (W. 187)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Hawl Plentyn i Wneud Hawliad Gwahaniaethu ar sail Anabledd (Ysgolion) (Cymru) 2011

Back to top