Search Legislation

Search Results

Your search for legislation from 2003 has returned more than 200 results.

Sort ascending by TitleYears and NumbersSort ascending by Legislation type
The National Health Service (Pharmaceutical Services) (Amendment) (No.2) (Wales) Regulations 20032003 No. 3236 (W. 316)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Gwasanaethau Fferyllol) (Diwygio) (Rhif 2) (Cymru) 2003
The Wildlife and Countryside (Registration, Ringing and Marking of Certain Captive Birds) (Wales) Regulations 20032003 No. 3235 (W. 315)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad (Cofrestru, Modrwyo a Marcio Adar Caeth Penodol) (Cymru) 2003
The Independent School Standards (Wales) Regulations 20032003 No. 3234 (W. 314)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Safonau Ysgol Annibynnol (Cymru) 2003
The Independent Schools (Religious Character of Schools) (Designation Procedure) (Wales) Regulations 20032003 No. 3233 (W. 313)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Ysgolion Annibynnol (Cymeriad Crefyddol Ysgolion) (Gweithdrefn Ddynodi) (Cymru) 2003
The Independent Schools (Publication of Inspection Reports) (Wales) Regulations 20032003 No. 3232 (W. 312)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Ysgolion Annibynnol (Cyhoeddi Adroddiadau Arolygu) (Cymru) 2003
The Education (School Day and School Year) (Wales) Regulations 20032003 No. 3231 (W. 311)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Addysg (Y Diwrnod Ysgol a'r Flwyddyn Ysgol) (Cymru) 2003
The Independent Schools (Provision of Information) (Wales) Regulations 20032003 No. 3230 (W. 310)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Ysgolion Annibynnol (Darparu Gwybodaeth) (Cymru) 2003
The Collagen and Gelatine (Intra-Community Trade) (Wales) Regulations 20032003 No. 3229 (W. 309)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Colagen a Gelatin (Masnach o fewn y Gymuned) (Cymru) 2003
The Firearms (Removal to Northern Ireland) (Revocation) Order 20032003 No. 3228UK Statutory Instruments
The Education (Pupil Exclusions and Appeals) (Maintained Schools) (Wales) Regulations 20032003 No. 3227 (W. 308)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Addysg (Gwahardd Disgyblion ac Apelau) (Ysgolion a Gynhelir) (Cymru) 2003
The Financial Collateral Arrangements (No.2) Regulations 20032003 No. 3226UK Statutory Instruments
The Central Rating List (Wales) (Amendment) Regulations 20032003 No. 3225 (W. 307)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Rhestr Ardrethu Canolog (Cymru) (Diwygio) 2003
The Cornwall (Coroners' Districts) Order 20032003 No. 3224UK Statutory Instruments
The Adoption Agencies (Amendment) (Wales) Regulations 20032003 No. 3223 (W. 306)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Asiantaethau Mabwysiadu (Diwygio) (Cymru) 2003
Licensing Act 2003 (Commencement No. 3) Order 20032003 No. 3222 (C. 127)UK Statutory Instruments
The Value Added Tax (Amendment) (No. 6) Regulations 20032003 No. 3220UK Statutory Instruments
The Income Tax (Indexation) (No.2) Order 20032003 No. 3215UK Statutory Instruments
The Immigration and Asylum Act 1999 (Part V Exemption: Relevant Employers) Order 20032003 No. 3214UK Statutory Instruments
The Non-Domestic Rating Contributions (Wales) (Amendment) Regulations 20032003 No. 3211 (W. 304)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Cyfraniadau Ardrethu Annomestig (Cymru) (Diwygio) 2003
The Social Security (Notification of Change of Circumstances) Regulations 20032003 No. 3209UK Statutory Instruments

Back to top